Svaz uplatnil připomínky k novele zákona o obalech

Navrhovaná novela zákona zavádí zálohový systém pro vybrané jednorázové nápojové obaly – plastové nápojové lahve a kovové nádoby na nápoje (zejména plechovky), který vytvoří, bude spravovat a financovat tzv. operátor zálohového systému. Kromě zavedení zálohového systému je navrhována také úprava povinností spojených s reklamními letáky (na které budou vztaženy povinnosti jako na obaly, tedy povinnost osoby uvádějící je na trh či do oběhu postarat se zejména o zpětný odběr a využití odpadu z těchto letáků), cíle pro zpětný odběr a recyklaci odpadu z nápojových kartonů či umožnění tzv. multikomoditního sběru papíru.


Svaz ve svých připomínkách upozorňuje například na:

• potřebu doplnění zprávy RIA v několika aspektech,
• přepracování definice letáku,
• nutnost změny míry recyklace u částí týkajících se nápojových kartonů.

Zároveň Svaz průmyslu předkládá další návrhy v oblastech, které je třeba upřesnit nebo ještě diskutovat. Ne všechna ustanovení jsou pro praxi srozumitelná. Očekáváme, že k některým bodům návrhu se ještě povede diskuse.

Celé stanovisko najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět