Stanovisko k novele zákona o spotřebních daních

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
Hlavním cílem nové legislativy je úprava a zpřesnění formulace zákona na základě zkušeností z praxe a judikatury. Navrhuje se mj. další proces elektronizace v oblasti spotřebních daní, koncepční změna úpravy malých nezávislých pivovarů, zrušení omezení doby doprodeje cigaret a zahřívaných tabákových výrobků při změně sazby spotřební daně či změna postupu při stanovení cen cigaret pro konečného spotřebitele.


STANOVISKO SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SP ČR oceňuje snahu Ministerstva financí snižovat administrativní zátěž. Rozumí i snaze odstranit zbytečnou likvidaci cigaret se starou sazbou daně. Avšak změna spočívající v zrušení omezení doprodejů bude mít za následek zásadní negativní dopady, které převýší benefit z odstranění likvidací, proto s ní nesouhlasí. Navrhuje ponechání stávajícího stavu (omezení doprodejů na maximálně 3 měsíce) a žádá Ministerstvo financí k pokračování dialogu o alternativních řešeních. Pro odstranění likvidace starých cigaret bez negativních dopadů je třeba komplexnější změny zákona.

 

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět