Stanovisko k novele vyhlášky o digitální technické mapě kraje (2024)


Novely vyhlášky z díly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Novelou vyhlášky o digitální technické mapě kraje je reagováno na skutečnost, že v průběhu procesu vytváření digitálních technických map (DTM) krajů byla zjištěna potřeba některých dílčích změn a zpřesnění v oblasti obsahu DTM kraje, které jsou nezbytné k tomu, aby nově vytvářené DTM krajů plnily svůj účel.

Jedná se zejména o změnu způsobu vedení údajů o kritické infrastruktuře, kdy zneužití těchto údajů by mohlo mít vliv na bezpečnost státu. Není žádoucí, aby byly údaje o kritické infrastruktuře veřejně přístupné. Současně se ukázalo, že pro kritickou infrastrukturu není vhodné řešení vést údaje na základě dohod podle § 4b odst. 6 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak bylo původně předpokládáno. Ve spolupráci se zástupci provozovatelů kritické infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo proto nalezeno jiné řešení, které je součástí návrhu novely vyhlášky.

Dále je třeba vyřešit problém spočívající v tom, že nové stavebněprávní předpisy již nepočítají s tím, že by měla vznikat dokumentace skutečného provedení stavby. Tomu je třeba uzpůsobit obsah vyhlášky, neboť podle jejího současného znění má být tato dokumentace jedním z podkladů pro aktualizaci DTM.

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) navrhuje upravit přechodné ustanovení do souladu s návrhem zákona o kritické infrastruktuře, zrušit povinnost identifikovat, které všechny části technické infrastruktury jsou kritickou infrastrukturou, zároveň umožnit vedení kritické infrastruktury ve veřejné části DTM dle rozhodnutí vlastníka technické infrastruktury a další úpravy.

Celé stanovisko naleznete zde.

Jan Šebesta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět