Stanovisko k novele zákona o daně z přidané hodnoty

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Hlavním cílem nové legislativy je transpozice evropské směrnice a poté změny v reakci na dosavadní aplikační praxi i judikaturu. Jedná se např. o úpravy nároku na odpočet daně při registraci plátce, opravy základu daně či vrácení daně, nedobytých pohledávek, ale také zrušení specifické úpravy majetku vytvořeného vlastní činností

STANOVISKO SVAZU

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahu Ministerstva financí reagovat na dosavadní aplikační praxi i judikaturu a zvýšit tak právní jistotu daňových subjektů. K návrhu však máme řadu připomínek například ke zkrácení lhůty nároku na odpočet daně nebo pro opravu odpočtu daně. Dále požadujeme blíže definovat, v jakých transakcích se zaměstnanci a jejich blízké osoby budou považovat za osobu, u nichž je nutné stanovovat základ daně v ceně obvyklé. Navržená definice by z hlediska dodanění DPH negativně zasáhla řadu zaměstnaneckých benefitů, jako je mj. závodní stravování, kde zaměstnavatel poskytuje k části ceny jídla příspěvek. Celý systém by se tak dále zkomplikoval.

V neposlední řadě navrhujeme příznivější úpravu DPH v případě darování věcných darů, a to v souladu s trendy udržitelnosti a cirkulární ekonomiky.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět