Stanovisko k návrhu zákona o obecné bezpečnosti výrobků


Návrh zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Návrh reaguje na některá ustanovení nařízení EP a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků.

Návrh zákona vymezuje institucionální uspořádání v oblasti obecné bezpečnosti výrobků včetně dozoru nad bezpečností výrobků. Doplňují se některé pravomoci orgánů dozoru tak, aby všechny orgány dozoru měly stejný minimální soubor pravomocí v návaznosti na zákon o dozoru nad trhem s výrobky. Zákon upravuje postup při oznamování výrobků představujících vážné riziko do systému rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích a postupy při přijímání oznámení a informací ze strany Evropské komise nebo jiných členských států.

Do návrhu zákona se převádí ze zákona o ochraně spotřebitele ustanovení týkající se požadavků na označování obuvi, výrobků z křišťálového skla a textilií, neboť se jedná o výrobky neharmonizované určené pro spotřebitele, tedy výrobky spadající do působnosti zákona o obecné bezpečnosti výrobků, nikoliv zákona o ochraně spotřebitele upravujícího ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) žádá vyjasnění aplikace zákona na tzv. stanovené výrobky včetně zdravotnických prostředků. Upozorňujeme, že existuje celá řada výrobků, u nichž jsou podmínky a požadavky stanoveny příslušnými harmonizačními předpisy (stavební výrobky, OOP, hračky, tlaková zařízení, zdravotnické prostředky atd.).

Např. výrobce zdravotnických prostředků nemůže zodpovídat za propojené výrobky. Upozorňujeme, že zdravotnické výrobky se řídí vlastní legislativou. To platí i pro jiné oblasti.

Je tedy potřeba zajistit, aby se regulace nepřekrývala (což ale vyplývá z nařízení EP a Rady (EU) 2023/988 ze dne 10. května 2023 o obecné bezpečnosti výrobků) či alespoň zajistit, aby v praxi tento překryv v České republice nepůsobil problémy.


Stanovisko naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět