Stanovisko k novele zákona o lesích

Návrh zákona představuje komplexní novelu lesního zákona a reaguje na praktické zkušenosti, kdy odstraňuje aplikační nejasnosti a ruší povinnosti, které nejsou nezbytné z hlediska zachování lesa a plnění jeho funkcí, a obecně snižuje administrativní zátěž.

 

Stanovisko Svazu průmyslu a dopravy

Máme za to, že nelze souhlasit s přesunutím stanovení výše poplatku ze zákona do vyhlášky, aniž by byl stanoven alespoň rámcový návrh nového způsobu výpočtu poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

Stanovisko najdete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět