Svaz uplatnil připomínky k novele vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou

Cílem navrhované úpravy novely vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 6/2024 Sb., je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění Úřadu podle § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny zcela nové postupy v oblasti sdílení elektřiny, zranitelného zákazníka, dynamického určení ceny za dodávku elektřiny a ceny za provoz nesíťové infrastruktury, která byla zavedena z důvodu implementace nového účastníka trhu (datového centra) do energetického zákona.

Svaz průmyslu a dopravy ve svých technických připomínkách k návrhu novely vyhlášky požaduje:

  1. Upřesnění předávání zpráv u zranitelného zákazníka a souvisejících příloh vyhlášky
  2. Vyjasnit postup u sdílení v případě zvláštního režimu zúčtování
  3. Upřesnění u dodavatele poslední instance a delegace povinností
  4. Úpravy u správce skupiny sdílení v případě jeho nečinnosti
  5. Úpravu a vyjasnění některých lhůt a postupů ve vyhlášce, zejména u § 65f, § 65i
  6. Mírný posun účinnosti u sdílení elektřiny na 1. 9. 2024
Všechny připomínky naleznete zde.
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět