Připomínky SP ČR k vyhlášce o stavu nouze v plynárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhlášky ze dne 2. 3. 2024, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaná úprava reaguje zejména na problém stanovení povolené denní spotřeby, kde se doposud někteří technologičtí zákazníci cítili poškozeni v důsledku toho, že hodnoty zmíněného ukazatele je, v důsledku technologické odstávky jejich výroby v době vánočních a novoročních svátků, znevýhodňují ve srovnání s jinými technologickými výrobci a v konečném důsledku ohrožují jejich fungování.

 

V připomínkách Svaz navrhuje následující zásadní úpravy:

  • Vypuštění novelizačního bodu 29, který nad rámec definic daných SoS nařízením (2017/1938) zavádí dodatečnou národní definici největší plynárenské infrastruktury, čímž jde neodůvodněně nad rámec platné EU legislativy
  • V případě změny definice největší plynárenské infrastruktury Svaz žádá o odklad platnosti o dva roky z důvodu dlouhodobého zajišťování bezpečnostního standardu dodávky obchodníky s plynem a nemožnosti okamžitě reagovat na nastalé změny
  • Upřesnění postupu v případě využití solidarity, tj. nabídky plynu ČR vůči jinému členskému státu EU, přijímání a potvrzování nabídek
  • Upřesnění, kdo zařazuje zákazníky do odběrové skupiny F, předávání souvisejících dat mezi účastníky trhu
  • Vyjasnění, že v případě dosažení skutečné teploty, která byla určující pro bezpečnostní standard dodávky, má obchodník právo využít část bezpečnostního standardu dodávky pro své zákazníky
  • Zařazení zákazníků do skupin, stanovení hodnoty povolené denní spotřeby podle této vyhlášky by mělo nastat až od další zimní sezony, tj. od října 2025.

Dále jsou navrhovány dílčí zpřesnění textu vyhlášky, počtu odběrových stupňů apod.

Celé znění připomínek je k dispozici zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět