Připomínky SP ČR k vyhlášce o vyúčtování

Svaz průmyslu a dopravy uplatnil v rámci mezirezortního připomínkového řízení připomínky k návrhu vyhlášky ze dne 25. 3. 2024, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 271/2022 Sb. Ta má zajistit soulad s novelizovaným zákonným zmocněním v energetickém zákoně, dále úpravu vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice tak, aby reflektovala sdílení, a nakonec nahrazení platby za činnosti operátora trhu platbou za provoz nesíťové infrastruktury v oblasti elektroenergetiky.

Připomínky Svazu navrhují na úrovni vyhlášky zachovat rozlišení řádného a mimořádného vyúčtování a za tímto účelem navrhují přepsat dotčené paragrafy vyhlášky. Svaz má za to, že vyhláška by měla i nadále mezi těmito dvěma pojmy rozlišovat a proto by měla zachovat stávající znění dotčených ustanovení. Typickým příkladem mimořádného vyúčtování jsou změny bydliště apod.

Připomínky jsou k nalezení zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět