Připomínky k novele zákona o specifických zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb.a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí jsou i změny v oblasti pracovnělékařských služeb.

Navrhuje se i na základě požadavku SP ČR zrušení povinných vstupních lékařských prohlídek v kategorii 1 a 2 nerizikové, tedy místo povinnosti možnost a povinné zavedení opatření k podpoře zdraví pro zaměstnance.

Stanovisko Svazu

SPČR vítá navrženou úpravy zákona, která směřuje ke snížení zbytečné administrativní zátěže zaměstnavatelů spjatou s některými neefektivními pracovnělékařskými prohlídkami u nerizikových skupin povolání, což je jeho dlouhodobým cílem. Dochází tím k naplnění jednoho z bodů schváleného Antibyrokratického balíčku I. Nicméně předložený institut opatření k podpoře zdraví kvůli navrhované povinnosti navýší současnou formální administrativní zátěž, což bude mít negativní dopady na předložené přínosy institutu. Apelujeme na Ministerstvo zdravotnictví, aby při realizaci institutu posilujícího veřejné zdraví, vedené skrze zaměstnavatelský sektor, bral v úvahu zájmy zaměstnavatelů, odbornost zdravotníků a pozici občanů svobodně rozhodovat v nakládání se svým zdravotním stavem.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět