Svaz uplatnil připomínky k vyhlášce o přiměřenosti podpory POZE

V rámci mezirezortního připomínkového řízení k k návrhu vyhlášky ze dne 23. dubna 2024, kterou se mění vyhláška č. 72/2022 Sb., o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie, uplatnil Svaz několik připomínek.

Vyhláška mění způsob zohlednění investiční podpory v provozní podpoře, kdy u výroben elektřiny, tepla nebo biometanu uvedených do provozu od 1. ledna 2022 a shodně také u výroben elektřiny, kde byla v období od 1. ledna 2022 provedena modernizace, se již nebude zkracovat doba poskytování podpory, ale při zachování původní doby poskytování podpory bude tato podpora snížena stejně, jako tomu je již nyní u výroben uvedených do provozu od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2021.

Svaz ve svých připomínkách komentoval:

  • veličiny pro výpočet instalované kapacity výrobny biometanu
  • používání hodnot v čase, kdy byla aukce vyhlášena (tj. zamezení retroaktivitě některých ustanovení)

Celé znění připomínek SP ČR naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět