Svaz komentuje návrh cenového rozhodnutí pro zemní plyn

Svaz průmyslu a dopravy ČR nesouhlasí s návrhem cenového rozhodnutí, jak jej ERÚ představil v rámci veřejného konzultačního procesu. Zejména jsme proti tomu, aby ERÚ navrhoval nové hodnoty regulovaných cen plynu bez vypořádání a zveřejnění veřejné konzultace dle NC TAR. Svaz má důvodné obavy, že by toto mohlo vést k navýšení ceny pro zákazníky v ČR a tudíž k negativním dopadům na průmysl.

Celé znění připomínek zde

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět