Stanovisko k novele zákona o správě daní a Celní správě

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo v meziresortním připomínkovém řízení Návrh zákona, kterým se mění kterým se mění některé zákony v oblasti správy daní a působnosti Celní správy České republiky.

Hlavním cílem nové legislativy je provedení organizačně-kompetenčních změn a procesněprávních změn v návaznosti na aplikační praxi a na tzv. konsolidační balíček.

STANOVISKO SVAZU

Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje snahu Ministerstva financí reagovat na dosavadní aplikační praxi. Některé instituty, jako je mj. nová úprava hromadného posečkání daně dle nařízení vlády, mohou v praxi zvýšit právní jistotu poplatníků.

Zásadně však nesouhlasíme, aby správce daně mohl provádět dokazování i v rámci tzv. vyhledávací činnosti. Podle Nejvyššího správního soudu může vyhledávací činnost spočívat pouze v „mapování terénu“ a nikoli v komplexním prověřování skutečnosti pro zjištění a stanovení daně. Faktické provádění dokazování je totiž často momentem, kdy se vyhledávací činnost překlápí do skryté daňové kontroly. Jejím důsledkem je zejména přerušení tříleté prekluzivní lhůty pro stanovení daně (ta běží znovu) a daňovým subjektům se odebírá ochrana z formálního zahájení daňové kontroly (např. ztížená možnost opakovat kontrolu ve stejném rozsahu). Navrženou změnu proto požadujeme odstranit.

Celé stanovisko najdete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět