Stanovisko k novele zákona o silniční dopravě (2024, poptávková doprava)

Návrh novely z dílny MD

Hlavním cílem návrhu ministerstva dopravy je:

  • zřízení Inspekce silniční dopravy, jako nového správního úřadu s celostátní působností, a
  • zavedení tzv. poptávkové dopravy, což bude linková osobní doprava vyznačující se určitými specifiky.

Návrh obsahuje další dílčí změny:

  • opatření směřující ke zrušení, zjednodušení nebo přesunu některých agend v působnosti ministerstva dopravy,
  • změny, které přispějí k efektivnějšímu nebo racionálnějšímu výkonu kontrol v silniční dopravě,
  • změny v dalších zákonech, jež se týkají vybraných skutkových podstat přestupků, vedení přestupkových řízení a postupů na ně navazujících, evidence přestupků a výběru pokut i výnosů z nich, a
  • drobné terminologické či legislativní úpravy.

Stanovisko SP ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje institut poptávkové dopravy, zároveň je však třeba řešit koordinaci dopravních potřeb a zamezit negativním dopadům.

Stanovisko naleznete zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět