Stanovisko k návrhu nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů


Svaz průmyslu a dopravy souhlasí s předloženým návrhem na vyplacení kompenzací nepřímých nákladů, který je plně v souladu s příslušnou Směrnicí EU a zákonem a věří, že dojde k vyplacení celé oprávněné částky a nástroj nebude při vyplácení dodatečně nijak krácen. Uplatňujeme pouze formální připomínku.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět