Stanovisko k materiálu Soukromé bezpečnostní služby-aktuální problémy a jejich možná řešení

Z materiálu:

 • Aktualizované programové prohlášení vlády z března 2023 předpokládá přípravu moderního legislativního vymezení činnosti soukromých bezpečnostních agentur.
 • V předkládaném materiálu byly v oblasti soukromých bezpečnostních služeb identifikovány tyto příležitosti k posílení vnitřní bezpečnosti:
 1. posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců u subjektů kritické infrastruktury z hlediska významných bezpečnostních zájmů ČR,
 2. posílení zabezpečení měny při zpracování tuzemské hotovosti soukromými bezpečnostními službami,
 3. kriminalita podnikatelů a zaměstnanců v oblasti soukromých bezpečnostních služeb,
 4. veřejné zakázky na bezpečnostní služby za dumpingovou cenu,
 5. soukromé bezpečnostní služby a privatizace výkonu veřejné moci, a
 6. neefektivně nastavené podmínky odborné způsobilosti k získání koncese.

Stanovisko Svazu průmyslu:

 • Zásadně se vymezujeme proti začlenění problematiky bezpečnosti dodavatelského řetězce pod bodem a) posílení bezpečnosti dodavatelských řetězců u subjektů kritické infrastruktury z hlediska významných bezpečnostních zájmů ČR do předloženého materiálu.
 • Požadujeme doplnit, že při uvalování jakýchkoliv nových požadavků a podmínek na dotčené subjekty bude zároveň těmto subjektům dána dostačující přechodná lhůta pro to, aby se takovým podmínkám a požadavkům přizpůsobily.
 • Je nezbytné, aby řešení kriminality v oblasti soukromých bezpečnostních služeb nespočívalo ve striktních omezeních a zákazech.

Celé stanovisko zde.

kategorie Stanoviska SP ČR
zpět