SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k vykazování připravenosti na přijetí eura

„Návrh na změnu některých usnesení vlád“, konkrétně jde o stanovisko SP ČR k revizi usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura v České republice, ve kterém se plánuje zrušit úkol „III. 1. c)“.

Stanovisko Svazu ke Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+

SP ČR vnímá materiál jako krok k řešení regionálních disparit a lokálních problémů. Materiál je vyvážený a relevantní po stránce obsahové a zabývá se aktuálními výzvami, které již jsou či v budoucnu budou palčivé až existenční.

SP ČR proti znovuzavedení poplatku za vážení vozidel

V rámci projednávání poslanecké novely zákona o pozemních komunikacích (silniční zákon), který měl za cíl ulehčit odtah autovraků, se v Poslanecké sněmovně objevily snahy o znovuzavedení poplatku za vážení nákladních vozidel. Svaz průmyslu a dopravy ČR je proti zavedení tohoto poplatku.