SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

Stanovisko k programu TREND

Svaz průmyslu podporuje rychlé přijetí programu TREND, který považuje pro následující roky za stěžejní národní podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Svými požadavky žádá upravit program tak, aby byl pro žadatele vstřícnější a méně administrativně náročný.

Stanovisko Svazu ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy

Svaz průmyslu a dopravy přijal komplexní pozici ke dvěma zásadním novelám energetické legislativy, které byly k připomínkám uvolněny současně. Jedná se o novelu zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a tzv. energetického zákona č. 458/2000 Sb. Svaz uplatnil více než 170 připomínek a vstoupil do jednání s MPO nad jejich vypořádáním.