SP ČR je oficiálním připomínkovým místem k materiálům určeným pro jednání vlády a nabízí svým členům možnost uplatnit své požadavky v jím vydávaných stanoviscích. 

k tzv. editační povinnosti (listopad 2005)

SP ČR dlouhodobě volá po zavedení tzv. editační povinnosti. V představách našich členů jde o povinnost posoudit návrh na postup daňového subjektu při výpočtu jeho daňové povinnosti a závazně (pro správce daně) posoudit jeho správnost. Dlouhodobé úsilí přineslo první významnou změnu. Významným způsobem se změnil postoj Ministerstva financí ze zásadního odmítnutí přes  pochopení a uznání našich důvodů ku vstřícnému návrhu. K diskusi byl předložen materiál, k němuž vzniklo stanovisko zpracované na základě jednání společné daňové komise SP ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Hospodářské komory ČR. Na tomto jednání naši experti přijali závěr, že ministerstvem navrhovaný postup při zavedení Institutu závazného posouzení neskýtá záruku, že by takový nástroj byl funkční a byl uplatněn v potřebné době. Zavedení Institutu závazného posouzení považujeme za výrazné posílení právní jistoty doprovázené vyšší mírou spolupráce mezi poplatníkem a správcem daně a krok k vyrovnání vztahu mezi daňovým poplatníkem a správcem daně. Obavy MF ze zahlcení žádostmi poplatníků považujeme vzhledem k „filtru“ podávání žádosti prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta za neopodstatněné. Naši daňoví experti naformulovali požadavky, které budeme uplatňovat při zákonné úpravě Institutu závazného posouzení. Za zásadní považujeme dvě věci. Jde o to, aby institut byl zaveden plošně, tj. aby poplatníci měli právo požadovat vyjádření kdykoliv, kde mají pochybnosti (ne pouze do předem vymezených okruhů problémů - jak navrhuje MF) a dále považujeme za důležité, aby vydavatelem posouzení a zároveň posuzovatelem nabízeného řešení byl místně příslušný správce daně. Naše stanovisko v plném znění přikládáme. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..