Rozšíření Programu kvalifikovaný zaměstnanec

Dne 19. 10. 2022 bylo schváleno aktualizované znění nařízení vlády č. 220/2019 Sb. (dále jen „NV“), o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, a to s účinností od 1. 11. 2022.

Cílem NV je zvýšení roční kvóty u zemí v Programu kvalifikovaný zaměstnanec (možnost podání žádostí o zaměstnaneckou kartu): Filipíny (o 300 míst; celkem 2300 míst) a u Moldavska (o 500 míst; celkem 1500 míst).
Dále byly do Programu kvalifikovaný zaměstnanec zařazeny 3 nové země. Jedná se o Gruzii s roční kvótou 600 žádostí, Arménii s roční kvótou 550 žádostí a Severní Makedonii s roční kvótou 400 žádostí.

Rovněž došlo k prodloužení NV o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví, a to do r. 2025.

Zaměstnavatelé, kteří mají zájem o zařazení uchazečů do Programu kvalifikovaný zaměstnanec, mohou podávat své žádosti u garantů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že Vláda ČR neakceptovala návrh SP ČR a dalších garantů programu kvalifikovaný zaměstnanec o možnosti navýšení nízkých kvót u nejvíce poptávaných zemích jako jsou: Kazachstán, Indie a Mongolsko. Žádali jsme navýšení o 5000 žádostí, ale NV počítá jen s navýšením o 2300 žádostí. SP ČR bude i nadále žádat, ať již při jednáních na jednotlivých rezortech, tak i na tripartitě, o navýšení kvót u zmiňovaných zemí, aby byly uspokojeny potřeby zaměstnavatelů, kterým dlouhodobě schází kvalifikovaní pracovníci z řad těžkého strojírenství, stavebnictví, automobilového průmyslu, dopravy aj.

kategorie Trh práce a vzdělávání
zpět