Balíček novel zákonů reagujících na růst cen pohonných hmot brzy vstoupí v platnost

Senátoři dnes schválili balíček zákonů (novela zákona o dani z příjmů, novela silniční daně a novela zákona o ochraně ovzduší), který má mírnit dopady nárůstu cen pohonných hmot na občany a firmy. Po podpisu prezidenta by tak nová legislativa měla brzy vstoupit v platnost. Součástí balíčku jsou například i daňová opatření na podporu elektromobility nebo zrušení silniční daně pro vozidla nad 12 tun.

Konkrétní legislativní změny projednaného balíčku

1) SNÍŽENÍ ZDANĚNÍ SLUŽEBNÍCH NÍZKOEMISNÍCH VOZIDEL POUŽÍVANÝCH I PRO SOUKROMÉ ÚČELY

Novela zákona o daních z příjmů naplňuje dlouhodobý požadavek SP ČR k podpoře rozvoje nízko-emisní mobility snížením odvodu u služebního vozu využívaného pro soukromé účely z 1 % na 0,5 %. Zaměstnanci, kteří využívají služební vozidla i soukromým účelům, by měli odvádět na daních za jejich používání méně peněz. V případě využívání služebního nízkoemisního vozidla zaměstnancem nejenom pro pracovní, ale i pro soukromé účely, dojde ke snížení výše zdanitelného nepeněžního příjmu zaměstnance. Ten se odvíjí od pořizovací ceny využívaného vozidla a činí jedno procento vstupní ceny. Nově by u nízkoemisních vozidel činila zdanitelná hodnota nepeněžního příjmu pouze 0,5 procenta jejich pořizovací ceny. To přispěje k pozitivnějšímu vnímání a využívání nízkoemisních vozidel ze strany firem.

2) ZRYCHLENÍ ODPISŮ DOBÍJECÍCH STANIC

Součástí novely o daních z příjmů je také zkrácení doby odpisování dobíjecích stanic pro elektromobily z 10 na 5 let (wallboxů i samostatně stojících dobíjecích stanic), ke které také dojde v rámci novely zákona o daních z příjmů. Bude tak možné rychleji uplatňovat náklady na pořízení elektrodobíječek jako daňový výdaj.
SP ČR i toto opatření vítá a vnímá ho jako další z kroků k podpoře nízkoemisní mobility a související infrastruktury.

3) NOVELA SILNIČNÍ DANĚ

Novela obsahuje zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a snížení sazby daně pro vozidla nad 12 tun, kterou nelze díky evropským předpisům zcela zrušit.

Přestože je úleva pro dopravce a podnikatele v tomto případě velmi malá, zrušení silniční daně SP ČR vnímá jako pozitivní krok směrem k jednodušším daním a efektivitě výběru, jelikož náklady na výběr silniční daně byly poměrově k výběru jedny z nejvyšších. I proto také vítáme elektronizaci.

3) ODSTRANĚNÍ POVINNOSTI PŘIMÍCHÁVAT BIOPALIVA DO POHONNÝCH HMOT

Zde minimálně v krátkém období nelze čekat úsporu v ceně paliva.

Dočasné snížení spotřební daně na benzín a naftu

V souvislosti s ukrajinskou krizí byla před týdnem schválena další významná změna. Jedná se o novelu spotřební daně, jejím cílem je dočasně snížit spotřební daň na naftu a benzín o 1,50 koruny za litr. Návrh má platit od 1. černa do 30. září, kdy obvykle rostou ceny paliv kvůli vyšší poptávce po palivech během léta.

Opatření z části pomůže občanům, kteří potřebují využívat automobily, ale i všem dopravcům, poskytovatelům veřejné dopravy a dalším podnikatelům. SP ČR dočasné snížení těchto spotřebních daní podporovalo, a proto schválení návrhu vítá. Mohlo být ovšem rychlejší a s dřívější účinností, aby pomohlo při extrémním nárůstu ceny PHM na jaře. Díky rostoucí ceně pohonných hmot a vyššímu výběru DPH náš stát na dočasném snížení spotřební daně neprodělá, jelikož růst výnosů z DPH bude při současných hodnotách vyšší než ztráta spotřební daně.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět