Poslední číslo zpravodaje OPIK přináší informace k ukončení OP PIK i novinky z OP TAK

Pravidelný zpravodaj MPO o novinkách, návodech či zajímavostech z operačních programu představuje nyní zejména nové výzvy OP TAK z oblasti výzkumu, vývoje a inovací nebo energetiky, vybrané metodické změny v novém programu a další informace o nadcházejícím programovém období 2021+.

UKONČOVÁNÍ OP PIK

MPO apeluje na žadatele, aby zhodnotili možnosti, zda lze projekt OP PIK úspěšně zrealizovat dle stanoveného harmonogramu. Pokud bude projekt ponechán do poslední chvíle a nakonec k jeho realizaci nedojde, má Řídicí orgán pouze omezené možnosti, jak uvolněné finanční prostředky OP PIK přidělit.
Celkově již nezbývá mnoho času. Potřebujete požádat o prodloužení realizace projektu za datum stanovené výzvou? Podívejte se na podmínky, za kterých je to možné.
V novém OP TAK nebudou schvalovány žádosti o podporu, u kterých bude ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti zjištěna skutečnost, že jde o obdobný projekt, který byl předložen v rámci OP PIK a žadatel od něj neodstoupil.
Žadatel si musí vybrat, zda realisticky dokáže projekt v OP PIK dokončit nebo zdali administraci tohoto projektu ukončí a podá záměr v OP TAK. V OP TAK je pro žadatele připraveno 81,5 mld. Kč a na realizaci záměrů je v novém programovém období dostatek času.

VYBRANÉ METODICKÉ ZMĚNY OP PIK VS. OP TAK

1. Použití zjednodušených metod vykazování - V rámci nového operačního programu OP TAK budou nově využívány hned dva druhy zjednodušených metod vykazování – jednotkové náklady a paušální sazba.
2. Změna v oblasti veřejných zakázek - Několik změn doznala i kontrola výběrových/zadávacích řízení. Největší změnou je, že příjemce nově nebude zakázky dle Pravidel pro výběr dodavatele ani Zákona o zadávání veřejných zakázek předkládat v průběhu realizace výběrového řízení/zadávacího řízení. Veškeré požadované dokumenty bude předkládat až po podpisu smlouvy (ex post kontrola).
3. Dokladování výdajů – doklady pod 20 tis. Kč - Nově příjemce nebude muset v rámci Žádosti o platbu dokládat doklady pod 20 000 Kč (v OP PIK byla tato hranice 10 000 Kč).
4. Finanční nástroje - V případě finančních nástrojů již nebude docházet ke kontrolám na místě ze strany MPO u konečného příjemce.

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Z OP TAK

Dále časopis přibližuje vyhlášené výzvy z oblasti výzkumu, vývoje a inovací a energetiky. Tedy blíže rozebírá výzvy Aplikace, Inovace, Inovační vouchery, Proof of Concept, Úspory energie či Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny.


AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP PIK

Výzvy OP PIK 020922

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP TAK

Výzvy OP TAK 020922


VŠECHNA ČÍSLA OPIK VČETNĚ AKTUÁLNÍHO 21. NALEZNETE ZDE.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět