První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.

Podpora VaVaI na začátku roku 2023

V OP TAK budou v lednu 2023 vyhlášeny první výzvy aktivit Partnerství znalostního transferu (PZT) a Spolupráce – Klastry a Spolupráce – Technologické platformy.

V rámci PZT budou opět podpořeny projekty zaměřené na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Aktivita Technologické platformy bude zaměřena na podporu činnosti technologických platforem – oborových seskupení sdružujících průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy a výzkumné a finanční instituce podílející se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významných technologických oblastech. Ve výzvě I. u aktivity Spolupráce – Klastry OP TAK budou nadále podporovány projekty kolektivního výzkumu a projekty sdílené výzkumné infrastruktury.

Novinky z výzvy Úspory energie

Tak poradí, kde je možné načerpat informace o podrobnostech výzvy, co se chystá, a také upozorní na některé chyby, které se doposud objevily v podaných žádostech o podporu.

Prezentace výzvy I. Úspory energie pracovníky MPO a API lze zhlédnout ZDE:

Informace k vyplnění přílohy č. 4 Posudek plnění DNSH a klimatického dopadu zase ZDE:

Na webu MPO a API v části věnované výzvě Úspory energie jsou zveřejněny často kladené dotazy (FAQ), které jsou průběžně revidovány a doplňovány. Pod odkazy na některé povinné přílohy najdete rady a vzory, jak některé přílohy vyplnit. Vyplatí se vzhledem k aktualizacím sledovat tyto weby pravidelně.

V textu jsou uvedeny nejčastější chyby, jako je např. špatný formát přílohy, absence fakturované spotřeby, že Příloha č.3 a) není v souladu s posudkem DNSH či neuvedení roční produkce v případě výměny technologií. Nejvíce nedostatků se však objevilo v posudku DNSH.

Pravidla pro výběr dodavatelů

Vzhledem k tomu, že v současném programovacím období v OP TAK došlo oproti OP PIK v oblasti výběru dodavatelů k několika významným změnám, postupně budou ty nejzásadnější z nich představeny v tomto časopise. Nyní se zaměřuje číslo na to, kdy má příjemce dotace v OP TAK povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů a jaký režim výběrového řízení zvolit.

Regionální kanceláře API a jejich pomoc žadatelům a příjemcům dotací

Zorientovat se v možnostech podpory podnikání z evropských dotací a správně připravit vše potřebné vyžaduje čas, pečlivost a schopnost koordinovat procesy od žádosti o podporu, přes vlastní realizaci až po vypořádání dotace a udržitelnost. V Agentuře pro podnikání a inovace nabízí pomoc a konzultační služby všem žadatelům i příjemcům v OP TAK. Ve všech krajských městech má regionální kanceláře a jejich služby tak mohou využívat zcela zdarma podnikatelé, živnostníci či veřejné subjekty v rámci celého místně příslušného kraje.

Zpravodaj dále přináší rozhovor s nám. Piechou, informaci, že s účinností od 1. 1. 2021 mohou podniky díky novele zákona o účetnictví požádat o zveřejnění účetní závěrky v obchodním rejstříku svůj finanční úřad, a mnoho dalších informací.

Plánované akce API do konce roku 2022

OP tak planovane akce 2022

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP TAK

vyzvy na 2023

Celé 1. číslo časopisu „tak“ si můžete přečíst zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět