MPO vydalo další číslo zpravodaje k OP TAK a harmonogram výzev na rok 2023

Druhé číslo zpravodaje MPO „tak“ přináší informace o parametrech připravované druhé výzvy Inovační vouchery z OP TAK, rozhovor s generálním ředitelem API na téma administrace projektů, představuje vybrané výjimky z postupů dle Pravidel pro výběr dodavatelů a mnohé další, jako např. jaké doklady si má příjemce dotace připravit při kontrolách na místě. MPO rovněž zveřejnilo harmonogram vyhlašování výzev v OP TAK, kde žadatelé mohou očekávat podporu svých projektů na rozvoj VaVaI, MSP, digitalizace, obnovitelných zdrojů atd.

 

INOVAČNÍ VOUCHERY – VÝZVA II. - ZÁKLADNÍ PARAMETRY

V OP TAK bude v lednu 2023 vyhlášena výzva Inovační vouchery s alokací ve výši 150 mil. Kč, která je určena pro malé a střední podniky. Dotace na projekt bude poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč. Podporovanými aktivitami budou nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. První výzva s názvem Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví byla vyhlášena 1. září 2022, přičemž žadatelé se mohou se svými projekty hlásit až do konce letošního roku.

 

ROZHOVOR S LUKÁŠEM VYMĚTALEM, GENERÁLNÍM ŘEDITELEM AGENTURY PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE (API), NA TÉMA ADMINISTRACE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Agentura vykonává například hodnocení projektů operačních programů pod MPO z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti malých a středních podniků (MSP), kontrolu výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele. Dále zpracovává a předává k proplacení na MPO žádosti o platbu nebo monitoruje projekty v době realizace a udržitelnosti a v neposlední řadě také poskytuje informační a konzultační servis zájemcům, žadatelům a příjemcům podpory a pořádá pro ně tematické odborné semináře.
OP PIK od roku 2014 podpořil přes 17 tisíc projektů. API se za tu dobu podílela na vyhlášení 148 výzev a předala na MPO téměř 18 tisíc žádostí o platbu v hodnotě přes 55 miliard korun.
Nově spuštěný OP TAK je navazujícím programem na podporu podnikání v ČR. V loňském roce byly vyhlášeny první výzvy, ve kterých API dosud přijalo 291 žádostí o dotace. Pro podnikatele je v programu připraveno 3,2 mld. EUR, v přepočtu cca 81,5 mld. Kč. Dotace z OP TAK mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace a digitální infrastruktury, rozvoje podnikání, chytré a udržitelné energetiky, cirkulární ekonomiky nebo čisté mobility. Dosud je největší zájem o výzvy Inovace a Úspory energie. Informace je možné získat kromě webu API  také telefonicky nebo e-mailem dotazem na zelenou informační linku 800 800 777, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Všechny poskytované služby jsou zdarma.

 

VYBRANÉ VÝJIMKY Z POSTUPŮ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

V tomto vydání se autoři zaměřují na případy, kdy Příjemce nemá povinnost zadávat zakázku dle Pravidel, přestože její předpokládaná hodnota přesahuje v Pravidlech stanovené limity. Jedná se o tyto příklady:
A) Příjemce není povinen zadat ve výběrovém řízení dle Pravidel zakázku, jejímž předmětem je nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv, nebo při některých službách ve výzkumu a vývoji
B) splňují podmínky pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění
C) nebyly zadány v předchozím výběrovém řízení zadávaném v otevřené výzvě

Podrobnosti se dočtete ve zpravodaji.

PLÁNOVANÉ AKCE API

Akce API

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP PIK

Výzvy OP PIK

AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY OP TAK

Výzvy OP TAK


CELÉ 2. ČÍSLO ZPRAVODAJE „TAK“ VČETNĚ TOHO PŘEDCHOZÍHO NALEZNETE ZDE.
HARMONOGRAM VÝZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU TECHNOLOGIE A APLIKACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PRO ROK 2023

MPO plánuje v 1. Q 2023 vyhlásit výzvy Inovační vouchery, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Technologické platformy, Poradenství a Virtuální podnik. Předběžný plán na celý rok naleznete zde.

.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět