Základní informace k pomoci firmám s vysokými cenami energií

Zastropování cen energií pro malé, střední i velké podniky začalo platit se začátkem roku 2023. Jaké jsou konkrétní parametry pro strop cen energií pro velké firmy? Jaká pravidla platí pro elektřinu a jaká pro plyn? Co mají podniky udělat pro to, aby se na ně strop cen vztahoval a o jakou další podporu mohou žádat? To všechno se dozvíte v následujcícím dokumentu , který zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Strop cen energií pro velké firmy

• Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu pro domácnosti, malé a střední podniky a také pro velké firmy.
• Strop cen pro firmy je účinný od 1. ledna 2023.
• Velké podniky, pokud požadují dodávku za stropovanou cenu, mají povinnost odevzdat prohlášení o tom, že jsou velkým podnikatelem nebo požadují dodávku elektřiny či plynu za podmínek stanovených pro velkého podnikatele.
• Čestná prohlášení podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 442/2022 Sb. ze dne 23. prosince 2022, se odevzdávají nejpozději do konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat cena za dodávku elektřiny nebo plynu. Výjimkou je leden 2023, kdy je třeba prohlášení předložit do 15. ledna 2023.
• Prohlášení se dokládají pouze jednou. V případě, že velký podnik nebude chtít pro další období uplatnit stropovanou cenu elektřiny, respektive plynu (např. z důvodu překročení rozsahu nejvýše přípustného majetkového prospěchu získaného odběrem elektřiny nebo plynu), je povinen toto obchodníkovi oznámit.
• Výkazy zákazníka, který využívá plyn pro výrobu tepla, resp. elektřiny (Příloha 1, resp. příloha 9 nařízení vlády č. 298/2022 Sb., ve znění nařízení vlády č. 442/2022 Sb. ze dne 23. prosince 2022), poskytne podnik dodavateli vždy nejpozději do sedmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který se má uplatnit cena za dodávku plynu.
• Veškerá prohlášení (výkazy), se odevzdávají dodavateli elektřiny nebo plynu.

Elektřina:
• Všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí mají zastropovanou veškerou spotřebu elektřiny.
• Velké podniky připojené na vyšší napěťové hladiny mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
• Strop bude stanoven na částku 5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků). • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
• Další detaily zastropování určí připravované vládní nařízení.

Plyn:
• Všechny subjekty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají zastropovanou veškerou spotřebu plynu.
• Velké podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
• Strop bude stanoven na částku 2,5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků). • Maximální výše podpory pro jednu firmu bude muset odpovídat podmínkám Dočasného krizového rámce.
• Další detaily zastropování určí připravované vládní nařízení.

Jak je to s pomocí z dotační výzvy, je možné ji se zastropováním kombinovat?
Velké firmy mohou žádat také o pomoc z dotační výzvy, na kterou vláda vyčlenila až 30 miliard korun. Tato dotační výzva se týká roku 2022, tedy způsobilého období od 1. února do 31. října 2022.
• Z dotační výzvy mohou být podpořeny podniky, které mají alespoň jedno odběrné a předávací místo, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb. ze dne 2. listopadu 2022.
• To znamená, že ty velké podniky, které budou zastropovány od 1. ledna 2023 na základě nařízení vlády schváleného vládou 14. 12., si zažádat mohou, a pokud splní stanovené podmínky výzvy, bude jim relevantní podpora poskytnuta.
• Na podporu, v rámci dotačního programu i zastropování pro velké podniky, se vztahují maximální limity podpory stanovené Dočasným krizovým rámcem EK.
• Žádat o podporu z dotační výzvy mohou oprávnění žadatelé až do 8. února 2023. • Žádá se prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Detaily jsou uvedeny na webu www.mpo.cz/energie2022.

Od kdy bude zastropování cen energií pro velké podniky platit?
Strop cen pro velké podniky začne platit k 1. 1. 2023.
Co mají velké podniky udělat pro to, aby se na ně strop cen vztahoval?
U elektřiny mají subjekty připojené na hladině nízkého napětí cenu zastropovanou automaticky, stejně to je u plynu v případě subjektů s ročním odběrem do 630 MWh. Velké podniky nad touto hranicí musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií. Aktuální verze těchto prohlášení budou k dispozici (poté, co vyjde novela nařízení ve Sbírce zákonů) na https://www.energiezamene.cz/strop-cen-pro-velke-firmy.

Jaké další povinnosti mají velké podniky?
Na velké podniky, které využívají plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahuje povinnost vyplňovat také další přílohy. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je potřeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita. Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropovaná, dodávka plynu na výrobu elektřiny stropování nepodléhá.

Strop cen pro střední a malé firmy

Elektřina:
• Všechny subjekty připojené na hladině nízkého napětí mají zastropovanou veškerou spotřebu elektřiny.
• Malé a střední podniky připojené na vyšší napěťové hladiny mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
• Strop bude stanoven na částku 5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).

Plyn:
• Všechny subjekty s ročním odběrem plynu do 630 MWh mají zastropovanou veškerou spotřebu plynu.
• Malé a střední podniky s ročním odběrem plynu nad 630 MWh mají zastropováno 80 % nejvyšší spotřeby za posuzovaný kalendářní měsíc v uplynulých 5 letech.
• Strop bude stanoven na částku 2,5 korun za kWh bez DPH (cena za komoditu bez dalších poplatků).

Od kdy bude zastropování cen energií pro malé a střední podniky platit?
Strop cen pro malé a střední podniky začne platit k 1. 1. 2023.

Co mají malé a střední podniky udělat pro to, aby se na ně strop cen vztahoval?
U elektřiny subjekty připojené na hladině nízkého napětí a u plynu subjekty s ročním odběrem do 630 MWh mají zastropované ceny energií automaticky. Malé a střední podniky nad touto hranicí musí odevzdat čestné prohlášení svému dodavateli energií. Aktuální verze těchto prohlášení budou k dispozici (poté, co vyjde novela nařízení ve Sbírce zákonů) na www.energiezamene.cz/strop-cen-pro-firmy.

Jaké další povinnosti mají malé a střední podniky?
Na malé a střední podniky, které využívají plyn nejen na výrobu tepla, ale také na výrobu elektřiny, se vztahují povinnosti vyplňovat také další přílohy podobně jako pro velké podniky. Jde o výkaz výrobce tepelné energie, pokud vyrábí teplo z plynu podle pravidel daných nařízením vlády, případně výkaz zákazníka využívajícího plyn pro výrobu elektřiny. Tento výkaz je potřeba odevzdat dodavateli po skončení každého měsíce, aby bylo jasné, na co byla komodita využita. Dodávka plynu na výrobu tepla podle nařízení vlády č. 298/2022 Sb. je plně stropovaná, dodávka plynu na výrobu elektřiny stropování nepodléhá.

Kde zjistím další informace?
Více informací nejen o vládní pomoci, ale například i o energetických úsporách, můžete získat na webu www.energiezamene.cz nebo na infolince 1212.

O jakou podporu mohou firmy dále žádat?
• Úspory energie – výzva I. OP TAK (10 mld. Kč, do 30. 11. 2023)
• Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I. OP TAK (500 milionů korun, do 1. 2. 2024) • Aplikace – výzva I. OP TAK (podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, do 31. 1. 2023) • Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I. OP TAK (do 31. 12. 2023) • Czech Rise Up 3.0 – Poradenství pro digitální transformaci podniků (do 31. 3. 2023) • Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění z Národního plánu obnovy (do 5. 5. 2023)

kategorie Z hospodářské politiky
zpět