Je nutné omezit nárůst regulovaných složek ceny elektřiny a plynu

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se zapojil do připomínkování návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2024 a návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2024. Vláda a ERÚ musí zakročit a mitigovat navržený nárůst ceny.

Průmysl v ČR je významně zasažen ochlazením ekonomiky, skokový nárůst regulovaných složek ceny tak dále ohrozí jejich konkurenceschopnost. Cenové rozhodnutí vůbec nebere v potaz situaci v okolních zemích, například v Německu, kde je trend přesně opačný (nárůst síťových poplatků je omezen).

Cenové rozhodnutí pro oblast elektroenergetiky vede k nárůstu o 203 % pro zákazníky připojené na hladině velmi vysokého napětí (tj. trojnásobný nárůst), a o 109 % na hladině vysokého napětí (tj. zdvojnásobení). Za největší podíl nárůstu (68 % na VVN a 60 % na VN) je odpovědná složka ceny za podporu podporovaných zdrojů energie. Není přitom pravdou, že by takto vysoký nárůst regulovaných složek ceny byl v případě energeticky náročných firem v průmyslu mitigován poklesem silové složky ceny elektřiny. Naopak u řady z nich je v kontextu tohoto návrhu celkový nárůst.

SP ČR proto navrhuje podstatně snížit zejména složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle sjednaného rezervovaného příkonu, která se oproti roku 2021 navýšila pětinásobně. Tím smazala rozdíl mezi odběrateli činně využívajícími svůj rezervovaný příkon a zbytkem odběratelů. SP ČR žádá, aby nastavení složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů v podstatě odpovídalo nastavení na úrovni roku 2021.

V plynárenství pak ze strany ERÚ žádáme detailní vysvětlení, proč dochází v době snížení cen zemního plynu k tak významnému nárůstu jak u přepravy, tak u distribuce. Dle informací ERÚ je předpokládaný nárůst regulovaných složek ceny pro maloodběr a domácnosti cca 39 %, pro velkoodběratelé pak 42,5 %. Toto má rovněž významný dopad na konkurenceschopnost českého průmyslu, navíc takto vysoký nárůst není vzhledem k výraznému poklesu cen plynu nijak odůvodněn.

Stanovisko Svazu pro oblast elektroenergetiky naleznete zde, pro oblast plynárenství pak zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět