SP ČR: Národní klimaticko-energetický plán je třeba dopracovat

V rámci finální verze vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu (NKEP) je potřebné dopracovat cíle a podcíle pro obnovitelné zdroje, dořešit oblast zdrojové přiměřenosti a další aspekty. NKEP je vypracováván na základě platné evropské legislativy a jeho cílem je nastínit, jakým způsobem bude ČR naplňovat svůj příspěvek ke klimatické-energetickým cílům pro rok 2030. Plán má pět oblastí zrcadlících pět dimenzí Energetické unie, ve kterých má stanovit národní cíle, opatření a financování: snižování emisí, energetická účinnost, obnovitelné zdroje energie, vnitřní trh, a výzkum, inovace a konkurenceschopnost.

Svaz od jara loňského roku, kdy jsme začali NKEP diskutovat, zdůrazňoval potřebu robustního modelování pro stanovení možností příspěvků za ČR se zohledněním nákladové efektivnosti a reálných možností. „NKEP je na takovém modelování založen jen částečně, například chybí řádná citlivostní analýza bez omezení vstupních hodnot například pro obnovitelné zdroje či analýza, která zohledňuje také náklady na sítě. Průmysl potřebuje vědět, co je pro plnění klimaticko-energetických cílů EU nákladově nejefektivnější,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu musí dopracovanou verzi NKEP Evropské komisi odevzdat do poloviny června. „V této verzi by z pohledu Svazu měly být zohledněny relevantní doporučení Evropské komise vedoucí k plnému využití potenciálu pro rozvoj moderní energetiky včetně obnovitelných zdrojů za současného zachování energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti našich firem. Cenová konkurenceschopnost je přitom v kontextu vysokého podílu průmyslu v ekonomice naprosto klíčová. Stejně tak firmy stále častěji zdůrazňují potřebu mít k dispozici dostatek čisté energie pro naplňování ESG cílů,“ dodává Bohuslav Čížek.

Svaz proto navrhuje zejména:

  • Dopracovat oblast zdrojové přiměřenosti a způsob řešení předpokládaného nedostatku řiditelných zdrojů
  • Cíle pro OZE – Svaz vnímá nutnost dopracovat sektorové cíle, zejména pak sektor tepla a oblast obnovitelných plynů. Zároveň je potřeba doplnit konkrétní opatření pro plnění cílů.
  • V oblasti dodávek tepla řešit specificky snižování emisí z vytápění domácností
  • Domodelovat plnění cílů v oblasti energetické účinnosti, nastínit konkrétní opatření
  • Doplnit způsob financování energetické transformace a makroekonomické dopady zvolených řešení, stejně jako dopad na energeticky náročný průmysl a ceny energie

Plnou verzi doporučení SP ČR pro finalizaci NKEP v návaznosti na připomínky Evropské komise naleznete zde.

Pro příklady zelené transformace českých firem navštivte náš web zelenatransformace.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět