Obranný průmysl: Jak se dostat k důležitým hráčům v oboru?

Do sídla Svazu průmyslu a dopravy ČR dorazili odborníci z bruselského sídla Evropské obranné agentury (EDA), aby českým firmám představili možnosti podílet se na společných evropských projektech v oblasti obrany. Akce pomohla rozvinout potenciál tuzemských podnikatelů a nasbírat zkušenosti v mezinárodním prostředí. EDA a SP ČR společně připravili vzdělávací seminář, mimo jiné o nástrojích a cestách k financím z fondů EU a dalších zdrojů.

Jak české firmy dostat na evropský trh v oblasti obranného průmyslu, to bylo hlavním cílem expertů z Evropské obranné agentury. Na půdě SP ČR proto školili zájemce z řad českých firem, aby jim otevřeli dveře ke spolupráci na evropské bázi. Zapojit se tak mohou i malé a střední podniky a napojit se tak na možnosti spolupráce na evropské úrovni. Pro firmy, které zatím nejsou v obranném průmyslu aktivní, ale mají mu co nabídnout, je proto důležité know-how v řadě oblastí, včetně vytváření a nebo zapojování se do koalic, účast v nadnárodních tendrech a s tím spojené potřeby, nebo správně strukturovat své nabídky.
Spicar 2022 08 31 Defence Industry
V minulosti se právě toto českých firmám ne vždy dařilo, a i když se postupně znalosti o navazování spolupráce zlepšují, podle Radka Špicara, mají české firmy daleko větší potenciál se do obranného průmyslu zapojovat: „Na obranných technologiích se podílí celá řada odvětví, od digitálních po ty průmyslovější. České firmy mají obrovský potenciál, který je v oblasti evropských obranných projektů zatím nevyužit. Věříme, že díky akcím, jako byla ta dnešní, se to podaří postupně změnit,” říká, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, s tím, že v tomto oboru by českým podnikům neměla chybět odvaha a vytrvalost.
Jiri Sedivy 2022 08 31 Defence Industry gen PavelAkce se zúčastnil také přímo šéf Evropské obranné agentury Jiří Šedivý, aby společně se svým týmem poukázal na možnosti, jak se firmy mohou zapojit do spolupráce s podniky z dalších zemí EU a také, jak na své projekty získat evropské finance. „Mnoho příležitostí pro české firmy existuje například v oblasti obranných inovací. Financování lze získat například přes speciální skupiny pro rozvoj technologických dovedností (takzvané CapTechs). Rádi podnikatelům poskytneme veškeré informace a podporu v procesu zapojení,” uvedl Jiří Šedivý, který se svým týmem představil konkrétní obranné projekty, které agentura nyní připravuje. Nově je velký zájem o tzv. zelenou obranu, čili technologie využívané armádami, které jsou environmentálně šetrné s nízkými emisemi skleníkových plynů. Například jde o alternativní zdroje elektřiny pro vojenské základny na misích, nebo i vytápění kasáren. Zájem je také o 3D tiskárny na výrobu náhradních dílů ve vojenských operacích.
Emilio Fajardo 2022 08 31 Defence Industry gen Pavel
Emilio Fajardo, ředitel pro Industry, Synergies and Enablers Evropské obranné agentury představil hlavních 5 pilířů spolupráce EDA s firmami:

  • přenos rozvoje schopností a včasné zapojení
  • rozvoj výzkumu, technologií a inovací
  • hledání klíčových strategických aktivit založených na debatách s průmyslem
  • zapracování širší politiky EU
  • podpora firmám a průmyslu jako např. sdílení informací, spolupráce s NATO apod.

Možnosti přímého zapojení pro české firmy pak mají dvě varianty a firmy se díky němu mohou dostat k důležitým hráčům v oboru, k nimž by se jinak dostali jen s obtížemi. Jsou následující:

EDA B2B platform
Jednoduchý a praktický nástroje na hledání byznysových partnerů. Obsahuje asi 600 členů ze všech členských států. Zahrnuje malé i střední podniky, sdružení, klastry a akademickou sféru.
https://b2bplatform.eda.europa.eu/verify-account/

European funding gateway for defence
Digitální nástroj EDA IdentiFunding přes který mohou firmy, ústavy, akademické, výzkumné a technologické organizace, související s obranou, snadno přiřadit každý vlastní projekt / aktivitu související s obranou a s aktuálními možnostmi financování (např. Evropský obranný fond, Evropské strukturální fondy a Program jednotného trhu EU).
https://eda.europa.eu/eufunding

Petr Pavel 2022 08 31 Defence Industry gen Pavel
Semináře organizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR se zúčastnil i jeho spoluiniciátor, generál Petr Pavel. „Válka na Ukrajině zásadně změnila bezpečnostní situaci v Evropě. Novému stavu musíme přizpůsobit naši obranu, a to i z hlediska technologií a inovací. V Evropě tomu už nyní pomáhá mnoho zajímavých projektů, zatím bohužel bez významnějšího zapojení českých firem,” řekl bývalý předseda Vojenského výboru NATO. Věříme, že podoba možného zapojení do evropského obranného průmyslu vás zaujme a využijete ji k rozvoji vaší firmy.

kategorie Podpora exportu
zpět