Employers' Relations

The Employers' Relations department prepares background information and comments for legislative and strategic proposals in the area of labour and general legislation, e.g. the Labour Code, the Act on Employment, etc. Their areas of expertise include corruption issues, the court system, insolvency and execution proceedings or the issue of bureaucratic burden lowering. The department' s work also focuses on education policy, especially vocational training and technical education.
Jitka Hejduková
Jitka Hejduková
ředitelka sekce a zástupkyně generální ředitelky

Phone: +420 225 279 301
jhejdukova@spcr.cz

Jitka Hlaváčková
právník a zástupkyně ředitelky sekce

Phone: +420 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Miloš Rathouský
manažer pro vzdělávání a trh práce, zástupce ředitelky sekce

Phone: +420 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Tereza Hejlová
manažerka pro zaměstnávání cizinců a projekty

Phone: +420 225 279 303
thejlova@spcr.cz

Martina Kroupová
manažerka pro BOZP a zdravotnictví

Phone: +420 225 279 305
mkroupova@spcr.cz

Bohumil Mužík
specialista pro projekty

Phone: +420 225 279 302
bmuzik@spcr.cz

Andrea Sedláčková
specialistka pro projekty

Phone: +420 225 279 809
asedlackova@spcr.cz

back