EU Advisory Committees and Agencies

The European Union Advisory Committees and Agencies are established under the Article 154 of the Treaty on the Functioning of the EU (ex Article 138 of the Treaty on the EC) and set up by the Directorate-General for Employment, Social Affairs & Inclusion (DG EMPL). These bodies are filled on a tripartite basis by representatives nominated by national social partners’ umbrella organizations.

Advisory Committee on Free Movement of Workers

Vladimíra Drbalová
Adviser to President and Director General for EU Matters and International Organizations

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Advisory Committee on Free Movement of Workers (Alternate Member)

Jitka Hlaváčková
Employers' Relations Deputy Director

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

European Social Fund Committee

Miloš Rathouský
Education and Cohesion Policy Deputy Director

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Advisory Committee on Safety and Health at Work (Alternate Member)

František Hrobský
External Collaborator

Freyova 948/11
199 00  Praha 9

frantisek.hrobsky@unipetrol.cz

Social Dialogue Committee

Vladimíra Drbalová
Adviser to President and Director General for EU Matters and International Organizations

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop, Thessaloniki) - Governing Board

Miloš Rathouský
Education and Cohesion Policy Deputy Director

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND, Dublin) - Governing Board (Member)

Vladimíra Drbalová
Adviser to President and Director General for EU Matters and International Organizations

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EUROFOUND, Dublin) - Governing Board (Alternate Member)

Hviezdoslavova 1188/5
627 00  Brno - Slatina

Phone: +420 544 238 240
breckova@audacio.cz

Advisory Committee on Safety and Health at Work (Alternate Member)

Kristýna Bendelová
projekty, kolektivní vyjednávání, BOZP, práce pod napětím

Partyzánská 1/7
170 00  Praha 7

Phone: +420 266 753 589
bendelova@csze.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

Václavské náměstí 21
110 00  Praha 1

Phone: +420 224 109 256
mazuch@scmvd.cz

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 302
rzbrankova@spcr.cz

Řídící rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Phone: +420 225 279 302
rzbrankova@spcr.cz

back