Společnost pro obráběcí stroje, z.s.

Společnost pro obráběcí stroje je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají obráběcími stroji a které se podílejí na jejich výrobě, rozvoji a užití. Společnost podporuje rozvoj výroby, vývoje a použití obráběcích strojů v České republice se záměrem účinně pomáhat našemu průmyslu obráběcích strojů k dosažení vysoké úrovně a k výraznému zvýšení podílu České republiky na světové produkci obráběcích strojů. K naplnění programu Společnost : pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, semináře, kursy, odborné zájezdy, různá setkání odborníků a pod.; napomáhá propojení průmyslu s vysokými školami, podporuje vědeckou a publikační činnost v oboru; rozvíjí prognostickou činnost a vytváří koncepce rozvoje oboru; z vlastních prostředků podporuje nebo vytváří nadace na podporu a ocenění nejlepších výrobků, vědeckých prací, článků a dalších tvůrčích činů, na podporu studia a vědecké práce talentovaných studentů a vydávání odborných publikací; podporuje nejlepší rozvojové a výzkumné programy v oboru, včetně propagace oboru za účelem získání zájmu mladých lidí o studium a práci v oboru; spolupracuje s dalšími institucemi a se zahraničními společnostmi odborného zaměření.
Horská 2040/3
Nové Město
128 00 Praha
50.0675019N, 14.4240792E
Reg. ID: 60448393
Phone: +420 221 990 940
Fax: +420 224 916 481

More information available only to members of Confederation

Private Area Acces Members Only

If the shown information are not up-to-date, please, contact the member database administrator using e-mail at: lcechova@spcr.cz

back