Jak na kontrolu inspekce práce

SP ČR
Freyova 948/11, 190 00 Praha 9
17. říjen 2019 08:30 - 13:15

Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s Czech Employment Lawyers Association, z.s. si Vás dovoluje pozvat na praktický seminář k aktuální problematice

JAK NA KONTROLU INSPEKCE PRÁCE

17. 10. 2019, 8:30 - 13:15
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, 190 00 Praha 9


Seminář, na kterém vystoupí přední čeští advokáti specializující se na pracovní právo, Vám přiblíží, jak probíhají kontroly inspekce práce u zaměstnavatelů, jak se během nich chovat, na co se připravit či jaké jsou možnosti obrany proti zjištěním inspektorů. Zvláštní pozornost budeme věnovat na připravených případových studiích vybraným častým pochybením u zaměstnavatelů – včetně nelegálního zaměstnání cizinců (i cizinců Vašich dodavatelů), švarcsystému, práce na zkoušku, pochybením na úseku pracovní doby či nedostatkům v dokladech zaměstnanců. Prostor bude i na Vaše dotazy a závěrečnou diskuzi.

Seminář je určen pro zástupce jak soukromého, tak i veřejného sektoru, zejména vedoucím zaměstnancům, personalistům, HR manažerům i ostatním pracovníkům HR.

Program semináře:

 • 8:30 – 9:00 Registrace
 • 9:00 – 9:05 Zahájení semináře, uvítání
 • 9:05 – 10:00 První blok: Důvody a průběh kontroly, přednášející: Tomáš Jelínek, Eversheds Sutherland
 • 10:00 – 11:00 Druhý blok: Jak postupovat při kontrole a po kontrole, přednášející: Veronika Odrobinová, GT Legal
 • 11:00 – 11:30 Coffee break
 • 11:30 – 12:30 Třetí blok: Častá pochybení – pracovní doba, odměňování, pracovněprávní dokumentace, přednášející: Eva Procházková, Weinhold Legal
 • 12:30 – 13:15 Čtvrtý blok: Častá pochybení – nelegální práce, cizinci, švarcsystém, řpednášející: Marie Janšová, Legalité
 • 13:15 Ukončení semináře

Účastnický poplatek:

 • 1.000 Kč pro členy SP ČR, cena bez DPH
 • 1.500 Kč pro nečleny SP ČR, cena bez DPH

Registrace:

Přednášející:

 • Tomáš Jelínek, advokát, Eversheds Sutherland. Tomáš Jelínek je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje zejména na pracovní právo, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, společenstevní agendu a má rovněž četné zkušenosti v oblasti ochrany osobních údajů. Tomáš spolupracuje s advokátní kanceláří Eversheds Sutherland D od roku 2014. Tomáš je členem Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje a je spoluautorem Komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).
 • Marie Janšová, advokátka, partnerka, LEGALITÉ. Marie Janšová je specialistkou a doporučovanou českou advokátkou v oblasti pracovního práva. Od roku 2016 působí jako partnerka v advokátní kanceláři LEGALITÉ. Dále se zaměřuje na právní vztahy statutárních orgánů korporací, ochranu osobních údajů a spornou agendu. Marie je členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, členkou představenstva za v českou republiku v European Employment Law Association a předsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association. Pravidelně přednáší a publikuje. Marie je předními mezinárodními žebříčky pravidelně řazena mezi nejdoporučovanější pracovněprávní specialisty v České republice. Je spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).
 • Eva Procházková, advokátka, Weinhold Legal. Eva Procházková je advokátkou, která od roku 2007 spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal, v.o.s., kde se primárně zaměřuje na poradenství v oblasti pracovního práva a vztahů mezi korporacemi a členy statutárních orgánů. Pracovnímu právu se Eva věnovala i v rámci svého postgraduálního studia na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy, se kterou dosud externě spolupracuje. Eva patří mezi zakládající členy Czech Employment Lawyers Association a je doporučována v mezinárodních průvodcích právnickými kancelářemi, jako jsou např. Chambers and Partners a Legal 500, jako specialista na pracovní právo.
 • Veronika Odrobinová, advokátka, partnerka, GT Legal. Veronika Odrobinová je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Ve své praxi se zaměřuje na pracovní a obchodní právo, zejména bankovnictví a finance a M&A. Veronika Odrobinová je členkou sdružení European Employment Lawyers Association, místopředsedkyní představenstva Czech Employment Lawyers Association a členkou Kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání. Vedle advokátní praxe se Veronika Odrobinová věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti. Je spoluautorkou „Velké knihy smluvních vzorů“ nakladatelství C.H. Beck (2008), publikace Employee Share Plans nakladatelství Globe Business Publishing (2012) a spoluautorkou Komentáře k zákoníku práce nakladatelství C.H. Beck (2018).
Všichni přednášející jsou členy Czech Employment Lawyers Association, což je spolek sdružující přední české advokáty specializující se na pracovní právo. Hlavním cílem spolku je zvyšovat kvalitu pracovního práva a jeho praktické aplikace na území České republiky, což realizuje především prostřednictvím účasti na tvorbě zákonů, prosazováním praktických změn v právních předpisech a způsobů jejich aplikace, vyjadřováním odborných stanovisek, spoluprací se zaměstnavatelskými organizacemi, průmyslovými komorami a odbory, včetně organizování výměny zkušeností a znalostí v rámci spolku a též prostřednictvím pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí. Více informací o CzELA a jejich členech zde: www.czela.cz.
Zpět