Podnikatelská mise s místopředsedou vlády na Ukrajinu

9. - 11. březen 2020 08:00 - 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 9. až 11. března 2020 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS.

Uzávěrka závazných přihlášek je 14. února 2020.

Více infromací najdete na webových stránkách SP ČR zde: https://www.spcr.cz/aktivity/proexportni-servis/podnikatelske-mise-a-seminare/13322-podnikatelska-mise-s-mistopredsedou-vlady-na-ukrajinu

Zpět