Mezinárodní veletrh o vodě World Aqua v Indii

29. - 30. říjen 2020

Zveme Vás na mezinárodní veletrh World Aqua v Indii, který letos proběhne od 29. do 30. října výjimečně ve virtuální podobě. Účast na akci je zdarma.

Veletrh Water Aqua je platforma pro firmy a odborníky v oblasti životního prostředí a vodohospodářství. Jeho cílem je představit moderní technologie a a inovativní postupy, které odpovídají na aktuální globální výzvy v hospodaření s vodou. Letošním hlavním tématem je voda v souvilosti se změnou klimatu, velký důraz proto bude kladen na technologie k zadržování, čištění a distribuci vody. 

Účast na veletrhu a konferenci je pro české společnosti zdarma. Za registrační příspěvek je také možné prezentovat vlastní komerční aktivity a případně zveřejnit příspěvek ve sborníku.

Více informací naleznete na stránkách: www.worldaquacongress.org

Zpět