International Agricultural Fair (IAF) Novi Sad 2022

21. - 27. květen 2022 08:00 - 17:00

Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici na prestižním mezinárodním zemědělském veletrhu International Agricultural Fair (IAF) Novi Sad 2022, který se uskuteční ve dnech 21. – 27. května 2022 na výstavišti v Novém Sadu (Srbsko).

Více informací o podmínkách účasti na společné expozici získáte na odkazu níže.

https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/mezinarodni-veletrhy-a-vystavy/mze-se-ucastni-v-srbsku-2022.html

Zpět