Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj

DAIKIN
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň – Skvrňany
28. červen 2022 09:00 - 14:15

Svaz průmyslu a dopravy ČR vás spolu se společností DAIKIN zve na semniář

Recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj

Seminář bude spojen s exkurzí do firmy DAIKIN v Plzni (vjezd brána č. 1, blíže ulici Folmanovská).

Program

09:00 – 9:10      Zahájení a úvodní slovo organizátora akce P. Jonák, Svaz průmyslu a dopravy ČR

09:10 – 9:20      Představení firmy DAIKIN J. Voch, Daikin Industries Czech Republic

09:20 – 11:00    Příspěvky hostů

 1. DAIKIN Recyklace a regenerace chladiva v souvislosti s cirkulární ekonomikou, T. Habel
 2. MŽP – Legislativní rámec a plány k rozvoji cirkulární ekonomiky, V. Kotrč
 3. SFŽP – Nástroje podpory rozvoje recyklace, J. Manhart
 4. MPO – Role MPO v podpoře recyklace, možnosti dotační podpory, P. Kulhánková, P. Zdeněk
 5. TAČR – Nástroje podpory výzkumu, inovací M. Kuželková. Představení projektu „POLYBET – Vývoj technologické linky pro materiálové využití odpadních termoplastů a stavebních recyklátů ve výrobě stavebních prvků z polymerbetonu“, J. John
 6. SCHP ČR – Chemická recyklace a krátké video s ukázkou termochemického využití odpadů, J. Suchý
 7. CYRKL Digitální odpadové tržiště, V. Pilnáček
 8. ASOCIACE RECYKLÁTORŮ ELEKTROODPADU Příklady recyklace v oblasti elektroodpadu, A. Šrámek
 9. DELOITTE Udržitelnost jako transformační impulz, T. Babáček

11:00 – 12:00    Diskuzeúčastníci se budou moci aktivně zapojit, jak sdílením příkladů svých aktivit, tak možností vznést dotazy směrem na instituce

12:00 – 12:45    Oběd

12:45 – 14:00    Exkurze

14:00 – 14:15    Závěr   

REGISTRACE

DOPRAVA

 • Vlastní dopravou: parkování zajištěno v areálu firmy
 • Zdarma lze využít dopravu zajištěnou firmou Daikin a organizátorem akce Svazem průmyslu a dopravy ČR ze zastávky Praha – Zličín, sraz v 7:30 h venku před vchodem do metra
Zpět