Vyhrazená technická zařízení elektrická dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022

Zasedací místnost (3. patro) Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Škroupova 957
Hradec Králové
29. květen 2023 09:00 - 12:00

Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje vás srdečně zvou na seminář

RÁMCOVÝ PROGRAM
 Prezence, občerstvení
 Zahájení
Vyhrazená elektrická zařízení dle nové legislativy s účinností od 1. 7. 2022 – Mgr. Radek Roušar
– Jaká elektrická zařízení patří mezi vyhrazená (dále jen „VEZ“)?
– Co je to pověřená organizace?
– Jaké povinnosti je nutno splnit při uvádění VEZ do provozu?
– Jaké povinnosti je nutno splnit při provozování VEZ?
– Jak jsou stanoveny nově lhůty revizí VEZ?
 Dotazy, diskuze
 Pauza, občerstvení
Odborná způsobilost v elektrotechnice dle nové legislativy od 1. 7. 2022 – Mgr. Radek Roušar
– Jak se změnily stupně odborné způsobilosti v elektrotechnice?
– Co může provádět osoba poučená, co už osoba znalá?
– Kdo je to odpovědná osoba?
– Kdo může zkoušet odbornou způsobilost v elektrotechnice?
 Dotazy, diskuze

ČASOVÝ HARMONOGRAM
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 12:00 seminář

PŘEDNÁŠEJÍCÍ
Mgr. Radek Roušar je prezidentem Elektrotechnického svazu českého (ESČ) a členem představenstva Hospodářské
komory České republiky (HK ČR), kde je současně předsedou Sekce pro vyhrazená technická zařízení HK ČR. Dále je
členem dozorčí rady Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace, z.ú. při HK ČR a stálý host Rady vlády pro BOZP a
PO. Je jednatelem společnosti ELKO CZ, s.r.o.

CENA: 2300 Kč (vč. DPH) / 1700 Kč (vč. DPH) pro členy Krajské hospodářské komory KHK, OHK Liberec nebo SP ČR

REGISTRACE: Na setkání se prosím registrujte do 25. 5. 2023 ZDE

Zpět