Úspory energie v nástrojích podpory

Dům techniky Pardubice spol. s. r. o.
nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice I
28. červen 2023 13:00 - 15:00

Dovolujeme si vás pozvat ke kulatému stolu ohledně nástrojů podpory v oblasti úspor energie, který proběhne ve středu dne 28. 6. 2023 od 13 hodin na adrese: Dům techniky Pardubice spol. s. r. o., nám. Republiky 2686, 530 02 Pardubice I

Přítomní zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Národní rozvojové banky představí dostupné programy a jejich podmínky a následně budeme moci diskutovat nad problémy z praxe, se kterými se při svých projektech setkáváte a které mohou využití dostupných nástrojů omezovat. Půjde tedy o ideální příležitost předat k dostupným programům podpory zpětnou vazbu, kterou SP ČR bude moci uplatnit v připomínkách při přípravě nadcházejících výzev.

Předběžný program:

  1. Zástupce SHP SP ČR
    Úvod, Zelená transformace, cíle ČR a nástroje plnění se zaměřením na úspory energie
  2. Ondřej Tomšej, vedoucí oddělení implementace PO 3 a ZŘO, MPO
    Dostupná podpora pro podniky v OP TAK v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku – výzva Úspory energie (aktuální stav výzvy, podmínky + další plánované výzvy)
  3. Eva Baková, specialistka energetiky programu ELENA Národní rozvojové banky
    FN Nové úspory energie – podmínky a představení nového finančního nástroje, + program ENERG (pro Prahu)
  4. Diskuze – zpětná vazba k programům

Svou účast na akci prosím zaregistrujte nejpozději do 21. 6. 2023.

Zpět