Požární ochrana staveb - Praha

Freyova 948
190 00 Praha 9-Vysočany
16. květen 2024 08:50 - 15:00

Svaz průmyslu a dopravy České republiky vás srdečně zve na seminář

PROGRAM:

08:45 – 09:00 – Registrace účastníků
09:00 – 09:05 – Úvodní slovo – zahájení

09:05 – 10:30 – 1. část – Legislativa a obecná část – Ing. Jan Šeliga
- Legislativa normy a novelizace
- Možnosti výkonu s OZO (smlouva s klientem)
- Rozsah činnosti OZO
- Stavební dokumentace (obecně)

10:30 – 10:45 – Coffee break

10:45 – 12:15 – 2. část – Výkon OZO (odborně způsobilá osoba) – Ing. Jan Šeliga
- Ověřená stavební dokumentace
- Dokumentace PO
- Kontrola PO – požární kniha; náhradní opatření
- Jednání a stanoviska s HZS (proces získání)

12:15 – 12:45 – Občerstvení

12:45 – 13:45 – 3. část Výkon státního požárního dozoru – zástupce Hasičského záchranného sboru příslušného kraje, či hl. m. Prahy dle pozvánky
- Průběh kontroly
- Nesoulad skutečného stavu dokumentace – začlenění z hlediska PO; vyhodnocení podmínek PO
- Nejčastější závady při kontrolách HZS – reálné příklady z kontrol

13:45 – 14:00 – Diskuze, závěr

Registrace zde

CENA: 2900,- Kč (+ DPH) / 2200,- Kč (+ DPH) pro členy SP ČR 

Zpět