SP ČR dlouhodobě zjišťuje formou průzkumů mezi členskými firmami stav různých aspektů podnikatelského prostředí v české ekonomice. Každé čtvrtletí pravidelně organizuje šetření ve spolupráci s Českou národní bankou, každoročně ve spolupráci s ING Pojišťovnou mapuje zájem firem o zaměstnanecké benefity, navíc organizuje speciální šetření na aktuální témata.