Výsledky šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2022

Navzdory kumulaci několika bariér a nejistot v ekonomice zůstala domácí i zahraniční poptávka v první polovině roku poměrně silná. Další výhled je ale nejistý, o čemž svědčí například mírně negativní očekávání vývoje zakázek pro konec tohoto roku.

Ve výsledcích průzkumu se kromě bariér jako je nedostatek pracovní síly suverénně letos na přední příčku faktorů omezujících růst dostal vývoj cen materiálu a surovin a rovněž ceny energie. To se projevuje i na rostoucích inflačních očekáváních firem.

Nejistoty do budoucna nepřispívají ani investiční aktivitě. Přestože firmy převážně chtějí investiční aktivitu minimálně v nominálním měřítku zvyšovat, přibývají podniky (nyní zhruba třetina) které omezují nebo očekávají omezení investic.

Celé šetření s analytickými komentáři naleznete ke stažení zde.

Společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a České národní banky mapuje situaci nefinančních podniků ve 2. čtvrtletí roku 2022 a výhled pro nejbližší měsíce, letošní a zčásti i příští rok.

kategorie Ankety
zpět