SP ČR: Průmysl za loňský rok vzrostl, překážky ale přetrvávají

Průmyslová produkce za rok 2022 vzrostla meziročně o 1,7 %, samotný zpracovatelský průmysl vzrostl o 2,2 %. Výsledky však ovlivnil výkon automotive mj. z důvodu nízké srovnávací základny z předchozího roku 2021. Firmy se stále potýkají s řadou překážek a v posledních měsících i s ochlazující poptávkou spojenou s postupným zpomalováním ekonomiky.

Závěr roku průmysl zakončil kladnými hodnotami, kdy za prosinec výroba meziročně vzrostla o 4 %, z toho ve zpracovatelském průmyslu o 4,8 %. I v tomto měsíci k růstu významně přispěla výroba motorových vozidel, kde se produkce vlivem nižší srovnávací základny zvýšila meziročně o 30 %. Na růstu se podílela i zvýšená výroba elektrických zařízení (+ 12,7 %) nebo odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (+16,3 %). Dařilo se také sektoru kožedělného a oděvního průmyslu. V řadě dalších odvětví českého zpracovatelského průmyslu však produkce klesla. 

„Průmyslu se podařilo zakončit loňský rok růstovými hodnotami. Celkové výsledky za minulý rok lze také nakonec hodnotit relativně pozitivně vzhledem k překážkám v podobě pokračujícího růstu cen materiálů, surovin i vysokých cen energie. Hodnoty v podzimních měsících však byly ovlivněny mj. nízkou srovnávací základnou v automobilovém průmyslu a souvisejících odvětvích z důvodu nedostatků komponent v předchozím roce. K tomu se řada jiných sektorů, zejména energeticky náročná odvětví, poslední měsíce potýkala s nepříznivými výsledky, které se odrazily i v poklesu produkce za celý loňský rok. Vývoj průmyslu zároveň odrážel v závěru roku postupné zpomalování ekonomiky. I přes toto ekonomické zpomalení se však nepotvrdily krizové scénáře nedostatku nebo dalšího prudkého růstu cen zemního plynu. Firmy se nakonec probojovaly rokem 2022 s kladnou hodnotou meziročního růstu a průmysl jako celek vyrovnal předcovidovou úroveň výroby z roku 2019,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Český průmysl vstoupil do roku 2022 s očekáváním pokračujícího mírného oživení, které bylo tažené růstem zakázek a příznivé poptávky na trhu. Do tohoto pozitivního trendu se ovšem postavila válka na Ukrajině. V důsledku vypuknutí konfliktu a opětovného narušení dodavatelských řetězců se překážky v podobě růstu cen materiálů či surovin nebo vysokých cen energie dále vyhrotily. Firmy v minulých šetřeních ostatně označovaly tyto faktory jako nejzávažnější bariéry jejich rozvoje. V průběhu roku bylo totiž v důsledku klesajícího sentimentu spotřebitelů pro řadu podniků stále těžší přenést stoupající náklady do cen svých konečných produktů. Snižování marží pak mohlo mít negativní dopady např. na ziskovost či investice. Situace se lišila dle konkrétního odvětví či firmy, problémy byly a jsou vážné zejména v případě zejména energeticky náročných sektorů jako např. výroba chemických látek a přípravků, hutnictví, slévárenství, sklářství nebo výroba kovových konstrukcí.

Ve druhé polovině roku bylo stále patrnější, že ekonomika postupně zpomaluje, což souviselo i s ochlazováním poptávky. Hodnoty zakázek za rok 2022 i za prosinec v meziročním pojetí sice vzrostly, firmy ale zůstávají ve výhledu opatrné. Například v posledním šetření SP ČR a ČNB firmy avizovaly negativní výhled zakázek nebo mírný pokles investiční aktivity pro další měsíce. České firmy se však stejně jako v minulých letech snaží vypořádat se svými obtížemi a i přes současnou nelehkou situaci si chtějí udržet si své zaměstnance a významná část z nich naopak plánuje nové pracovníky v první polovině roku nabírat.

Aktuální ekonomické výsledky navíc dopadly o trochu lépe, než původní očekávání na podzim. Týká se to např. zlepšení prognózy růstu letošního HDP v Německu, ale také příznivějšího podnikatelského sentimentu v ČR i v eurozóně dle lednového Indexu nákupních manažerů.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět