Svaz průmyslu pokračuje v jednáních ke konsolidačnímu balíčku

Konsolidační balíček nyní prochází legislativním procesem, blíží se jednání výborů a 2. čtení ve Sněmovně. Níže přinášíme aktuální vývoj a aktivity Svazu s cílem napravit některé sporné body.

  • Svaz průmyslu od začátku reagoval na koaliční návrhy konsolidačního balíčku. Mj. jednal s politickými představiteli, včetně jednání na nejvyšší úrovni se zástupci pětikoalice či v rámci tripartity, a nejen je upozorňoval na negativní aspekty některých opatření konsolidačního balíčku. O výsledcích vypořádání připomínek Svazu v rámci meziresortního vypořádání jsme členy již dříve informovali.
  • Mezi požadavky Svazu patří především zachování daňové uznatelnosti poskytování zaměstnaneckých benefitů, osvobození metalurgických a mineralogických procesů od energetických daní nebo vyjmutí reformy dohod o provedení práce z konsolidačního balíčku. Klíčové jsou ale i konkrétní technické úpravy, aby se zamezilo problémovým situacím v praxi
    • Svaz také vydal společné prohlášení s ostatními sociálními partnery v rámci Tripartity a vládě byly zaslány společné požadavky. Mezi klíčové body stanoviska patří zachování příznivé daňové úpravy zaměstnaneckých benefitů pro cca 3 miliony zaměstnanců nebo administrativně jednodušší reforma dohod o provedení práce.
  • Na základě dohody Svazu průmyslu s ministrem Zbyňkem Stanjurou jednáme i s představiteli ministerstva financí, kdy řešíme technické nedokonalosti a nezamýšlené problémy konsolidačního balíčku. Jde nám zejména o vyjasnění postupů ocenění nepeněžních benefitů či úpravy stravování a běžných situací v praxi (přechodná ustanovení změn, sportovně kulturní akce pro zaměstnance, benefity se slevou, občerstvení na pracovišti).
    • I díky úsilí Svazu průmyslu se tak již podařilo předejít některým hrozícím problémům v praxi jako např. sporného nároku na stravenky pro zaměstnance pracující mimo pracoviště. Bylo také přislíbeno potvrzení, že specifické/jednorázové firemní akce typu dne dětí nebo využívání sportovního zařízení na pracovišti během pracovních dnů nebude cílem zdanění.
  • Koncem srpna je dále na pořadu jednání Poslanecké sněmovny schůze Rozpočtového výboru a Podvýboru pro podnikatelské prostředí, kde se jako jeden z hlavních bodů bude projednávat právě konsolidační balíček včetně reakcí a požadavků Svazu průmyslu. Věříme, že na základě argumentů se na půdě Poslanecké sněmovny některé naše návrhy podaří prosadit.
Milan Klempíř
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět