Stanovisko SP ČR k Antibyrokratickému balíčku I.

SP ČR vítá záměr snižování a zjednodušení administrativy pro podnikatele, který má být hlavním cílem Antibyrokratického balíčku I.  a o který dlouhodobě usiluje.

SP ČR také oceňuje, že byly do návrhu zapracované i některé dřívější požadavky, např. zrušení povinného vykazování údajů o množství elektřiny pro dobíjení služebních vozidel, zrušení povinnosti pracovně lékařských prohlídek u zaměstnanců zařazených v první kategorii, odstranění hlášení o ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance, který již v dané firmě nepracuje či návrh na zrušení povinnost zpracování písemného rozvrhu čerpání dovolené. Více viz upozornění na 13 zbytečných povinností podnikatelů zde.

  • Celé stanovisko zde
kategorie Právní infoservis
zpět