Onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání

Přemisťování těžkých břemen, náročné pohyby, přetěžování. To vše může u některých povolání vést až ke chronickým onemocněním bederní páteře. Ta se proto nově od 1. 1. 2023 zařadí mezi choroby způsobené prací. Bližší náhled do této problematiky umožnil více než třem stovkám účastníků z řad firem odborný online seminář, který se uskutečnil ve čtvrtek 3. listopadu. Svaz průmyslu ho uspořádal společně s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), Ministerstvem práce a sociálních věcí a Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky. Účastníci se mj. dozvěděli, jaká jsou klinická kritéria onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání nebo jak komplexně přistupovat ke zdraví zaměstnanců. Mezi přednášejícími vystoupila i Dagmar Kužvartová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Kuzvartova bederni pater

Pokud se chcete s problematikou onemocnění bederní páteře jako nové nemoci z povolání seznámit podrobněji, můžete si prostudovat přiložené prezentace:

Kampaň Zdravé pracoviště 2020-2022

Kritéria pracovní expozice chronického onemocnění bederní páteře jako nové nemoci z povolání

Onemocnění bederní páteře jako nová nemoc z povolání z právního pohledu

EEN a spolupráce s OSHA

Klinická kritéria onemocnění bederní páteře jako nové nemoci z povolání

Podpora zdraví na pracovišti

kategorie Právní infoservis
zpět