Firmy mají od ledna nové administrativní povinnosti

Z pohledu pracovního práva máme za sebou poměrně pestrý rok. Tzv. transpoziční novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která je účinná od 1. 10. 2023, přinesla řadu novinek a změn, mimo jiné elektronizaci pracovněprávních vztahů, zpřesnění pravidel pro práci na dálku, rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů a dále práv rodičů pečujících o dítě. Svaz průmyslu a dopravy ČR ale připravil přehled i dalších změn, které platí od 1. 1. 2024 nebo začnou platit v průběhu roku.

ZMĚNY K LEPŠÍMU

Pozitivní změnou je možnost uzavírat dvoustranná právní jednání elektronicky, tedy pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, a doručit je do datové schránky či na elektronickou adresu zaměstnance. Svaz průmyslu vítá rovněž úpravu výkonu práce na dálku (homeoffice) na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem či možnost jejího nařízení zaměstnavatelem za kumulativně zákonem stanovených podmínek. Nové je také ustanovení dobrovolné povinnosti náhrady skutečných či paušálních nákladů spojených s prací na dálku. Platí i širší informační povinnosti zaměstnavatele, a to rovněž vůči pracovníkům na dohody konané mimo pracovní poměr. Vzory formulářů jsou k dispozici na webových stránkách MPSV.

NOVÁ ADMINISTRATIVA PRO DOHODÁŘE

Začátek roku 2024 ale zaměstnavatelům přináší méně radosti snížením flexibility při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nová úprava účinná od 1. 1. 2024 znamená podobnou sociální ochranu pro „dohodáře“, jako mají zaměstnanci v pracovním poměru. Pro zaměstnavatele to představuje nové a problematické administrativní povinnosti. Například musí nově plánovat předem v písemném rozvrhu pracovní dobu, a pokud se nedohodnou jinak, musí seznámit pracovníky na dohodě s tímto rozvrhem nejpozději 3 dny před začátkem směny. Takový rozvrh může být problémem zejména u časově nepředvídatelných činností, jako je například úklid sněhu. Dohodáři mají nově nárok na dovolenou, právo na příplatky či náhradní volno za práci ve svátek, příplatek za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a práci o víkendu. Zákon jim přisuzuje rovněž nárok na přestávky v práci a nepřetržitý denní odpočinek.

MINIMÁLNÍ MZDA V EU A VÍCE SOCIÁLNÍHO DIALOGU

V roce 2024 nás čeká rovněž transpozice Směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii. Příslušná novela zákoníku práce by měla přinést nový způsob stanovování minimální mzdy. Je proto zapotřebí shody sociálních partnerů nejen na valorizačním mechanismu, ale rovněž na referenční hodnotě poměru minimální a průměrné mzdy při stanovování parametrů tohoto mechanismu. Směrnice také ukládá povinnost posilovat kolektivní vyjednávání a sociální dialog, přičemž pokrytí kolektivními smlouvami je v České republice poměrně nízké. Za účelem jeho posílení bude nutné sestavit tzv. akční plán, na jehož tvorbě by se měli spolu s ministerstvem podílet i zástupci zaměstnavatelů společně s odbory.

Blanka Šefránková, právnička Sekce zaměstnavatelské SP ČR

Článek vyšel v novém čísle časopisu Spektrum 03/2023.

kategorie Právní infoservis
zpět