Soutěž Počin v Průmyslu 4.0

Nezveřejněno
SVAZ PRŮMYSLU VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ POČIN V OBLASTI PRŮMYSLU 4.0

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje soutěž o Cenu za nejlepší počin v oblasti Průmyslu 4.0. Svaz ocení firmy, které s pomocí technologií a přístupů Průmyslu 4.0 získávají konkurenční výhody a stávají se inspirací ve svých oborech a svým příkladem pomáhají vytvářet prostředí pro širší zavádění prvků Průmyslu 4.0 do českého průmyslu. Cílem ceny jaké také popularizovat český průmyslu a profilovat ho jako „moderní a inovativní průmysl“ mezi firmami a veřejností. Cena by také měla přispět ke sdílení dobré praxe mezi firmami a motivovat ostatní firmy ke sledování trendů a zavádění moderních technologií, prvků Průmyslu 4.0

JAK SE DO SOUTĚŽE PŘIHLÁSIT

Do soutěže se může přihlásit firma se zajímavým inovativním projektem spojeným s celkovou digitální transformací firmy, nebo nasazováním jednotlivých prvků Průmyslu 4.0. Může jít nejen o nasazování konkrétních technologií v rámci digitální transformace firmy, ale také o HR projekty, které firmě umožňují nasazovat prvky Průmyslu 4.0, nebo o projekty výzkumu a vývoje, které se zabývají digitální transformací firmy.

Přihlášky s popisem projektu posílejte prostřednictvím formuláře na webu SP ČR. - LINK

DO KDY JE TŘEBA PROJEKTY PŘIHLÁSIT

Uzávěrka přihlášek do soutěže pro rok 2020 je 31. květen 2020.

KDE SE BUDOU VÝSLEDKY VYHLAŠOVAT

Svaz průmyslu každý rok vyhlásí pět nejlepších projektů pro daný rok na svém Sněmu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Z nich získá cenu projekt, který odborná porota vybrala jako nejzajímavější nebo nejinspirativnější v daném roce. První ocenění bude udělovat v roce 2020.

JAKÉ INFORMACE BY O PROJEKTU MĚLA FIRMA POSKYTNOUT

Firmy mohou přihlašovat projekty z různých oblastí. Měly by v jejich popisu uvést minimálně následující informace:

• V čem projekt spočívá, jaký byl jeho cíl.

• Jaké problémy řešil a proč.

• Jaké technické, případně jiné prostředky firma zvolila a proč.

• Jaký byl výsledek projektu a jak se naplnila očekávání.

• Jaký měl projekt návaznost na celkový proces digitální transformace firmy.

• Jaký měl projekt dopad na zaměstnance (početní změny, nutnost úpravy kvalifikace, udržitelnost projektu z pohledu lidských zdrojů).

• Jak se díky projektu změnilo zapojení do dodavatelsko-odběratelského řetězce.

• Jak se díky projektu zlepšila schopnost customizace produkce.

• Přínos projektu k dalšímu rozvoji firmy.

• Vliv projektu na ukazatel přidané hodnoty/produktivity práce na pracovníka.

• Vliv projektu na pracovní kapitál.

• Vliv projektu na dodržování včasnosti dodávek.

• Vliv projektu na pracovní prostředí (snížení pracovních úrazů, snížení výskytu nemocí z povolání).

• Vliv na šíři zákaznického portfolia firmy.

• Vliv na zdroje – lidské, materiálové, energetické.

JAK SE BUDOU PROJEKTY HODNOTIT

Projekty bude hodnotit odborná porota složená ze zástupců Svazu průmyslu, finančních institucí a odborné veřejnosti. Odborná porota bude hodnotit projekty podle předem známých kritérií: inovativnosti řešení, komplexnost projektu, dopady projektu na výsledky a rozvoj firmy, dopady projektu na zaměstnance firmy a přínos k digitální transformaci.

Hodnocení proběhne dvoukolově. Odborná porota vybere na základě písemných přihlášek 5 nejlepších projektů. Následně porota navštíví vybrané firmy a detailně se seznámí s přihlášenými projekty. Poté vybere jednu firmu, která získá Výroční cenu za nejlepší počin v oblasti Průmyslu 4.0.