Digi-physical care nový přístup k pacientovi v postcovidovém zdravotnictví

Zdravotnictví je tradičně jedním z odvětví, kde jsou osobní konzultace a fyzické setkání s lékařem normou. Digitalizace, která během posledních dvou let urychlila změny v řadě služeb, se však dotkla i této oblasti. Inovace v poskytování zdravotní péče využívající moderní technologie, jako je online komunikace s lékaři nebo monitoring zdravotního stavu na dálku, nyní výrazně mění pohled na tradiční postupy v péči o pacienty. Do budoucna by mohly ve zdravotnictví představovat skutečnou revoluci s potenciálem zlevnit a zkvalitnit zdravotnické procesy, zlepšit přístup k prevenci a přimět pacienty k aktivnějšímu zapojení do péče o vlastní zdraví.

S příchodem pandemie pacienti výrazně omezili své návštěvy ordinací, ale jejich zdravotní problémy nezmizely. Lékaři a poskytovatelé zdravotní péče se museli tomuto trendu přizpůsobit během několika týdnů. Zrychlené zavádění technologií a komunikace na dálku ovlivnily nejen podnikání nebo vzdělávání, ale také zdravotnictví. A právě v souvislosti s ním se v postcovidové éře stále častěji mluví o tzv. digi-physical care. Tedy o přístupu k pacientovi, který kombinuje fyzickou a distanční zdravotnickou péči. Jde o symbiózu klasické lékařské péče a péče na dálku pomocí nejmodernějších digitálních nástrojů.

Nová součást (nejen) krizové infrastruktury

Velkým přínosem digitálních zdravotnických nástrojů je zajištění rychlé a mnohem dostupnější péče nejen odkudkoli, ale také v kteroukoli denní či noční dobu. Právě to činí z digi-physical care ideální nástroj například v mimořádných situacích, kdy jsou kapacity „kamenných“ zdravotnických zařízení přetíženy. „Krizové situace kladou na zdravotnický systém extrémně náročné požadavky co do flexibility a rychlé reakce. Pandemie nám tyto požadavky odhalila v novém světle. Implementací modelu digi-physical care by česká zdravotnická infrastruktura tyto kvality získala, což by výrazně přispělo k její připravenosti na budoucí krize,“ zdůrazňuje Ing. Václav Vachta, MBA, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC – leadera v oblasti digi-physical care v České republice. Jedna z výhod nového modelu se ukázala již během pandemie – pacienti se díky konzultacím na dálku vyhnuli kontaktu s bakteriemi a viry, a to nejen se SARS-CoV-2, například i sezónní chřipkou.

Efektivnější péče

V odlehlejších regionech by praktici díky distanční medicíně mohli pokrýt širší oblast pacientů. I stát si může díky digi-physical care připsat významnou rozpočtovou úlevu. Systém konzultací s lékařem na dálku nebo domácí monitoring snižují četnost návštěv v ambulancích a zdravotnická zařízení mohou v tomto modelu fungovat mnohem efektivněji než při klasické péči. Digitální revoluce by zároveň mohla vést k zásadnímu zlepšení zdravotnického ekosystému, díky práci se zpětnou vazbou pacientů a jejich aktivnější participaci při léčebném procesu.

Monitoring a dlouhodobá péče

V rámci výhod digi-physical care je třeba zdůraznit i značnou podporu pro pacienty s chronickým onemocněním – často jde o starší osoby. Nástroje pro domácí monitorování (například měřič tlaku či chytré hodinky), které přenášejí důležitá data lékařům, mohou signalizovat nové příznaky, zhoršující se zdravotní stav či potenciální nouzové situace. To může urychlit zásahy, které zachraňují životy. Zjednoduší se také další běžné úkony, které lékaři a pacienti provádějí.

Fungování digi-physical care v praxi

Možnosti digi-physical care se rychle vyvíjejí. Příkladem z praxe je aplikace mojeEUC, která nabízí uživatelům řadu chytrých zdravotnických funkcí, jako je asistent medikace, který hlídá dávkování léků a kontraindikace, kalendář plánovaných vyšetření, nebo přehled vydaných e-receptů a lékařských zpráv. Aplikaci lze také využít k objednání na vyšetření na kterékoliv z klinik EUC. Aplikace mojeEUC má v současnosti už více než 40 tisíc registrovaných uživatelů.

Součástí aplikace je i služba Lékař online 24/7, jež umožňuje konzultovat zdravotní stav s lékařem prostřednictvím videohovoru nebo chatu. „Na dálku tak umíme vyřešit až 7 z 10 zdravotních problémů. Pacient musí mít pouze počítač, chytrý telefon nebo tablet s přístupem k internetu. S praktickým lékařem se pak může spojit do 30 minut,“ vysvětluje MUDr. Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7. Samozřejmostí je také bezpečnost a zcela diskrétní nakládání se zdravotnickými záznamy a osobními údaji pacientů.

kategorie Z členské základny
zpět