Osm kilometrů vodovodním přivaděčem masivem Oderských vrchů

Více než osm kilometrů vodovodního přivaděče s průměrem 2 450 milimetrů, který je ražený ve skále, aby překonal masiv Oderských vrchů, z portálu v blízkosti Úpravny vody Podhradí do Dolejších Kunčic prošli 21. září zaměstnanci Hlavní báňské záchranné stanice z Ostrava – Radvanic.

Revize štolového přivaděče podobných parametrů musí být provedena jednou za deset let, aby byl prověřen jeho technický stav a identifikovány případné netěsnosti nebo stavební poruchy. HBZS je k tomuto úkolu určena vyhláškou Českého báňského úřadu řešící zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.
vodovodni privadec 1
Samotné revizi předchází řada provozních opatření, která je nezbytné provést, aby bylo zajištěno bezproblémové zásobování regionu pitnou vodou. Štolový přivaděč Podhradí – Dolejší Kunčice tvoří III. větev Kružberského skupinového vodovodu a dodává vodu do části Ostravy a severní části okresu Nový Jičín. Dále pokračuje přívodním řadem přes Bílov do Krmelína a Bělé.

Před začátkem revize bylo nezbytné naplnit na potřebnou úroveň všechny vodojemy obvykle zásobované vodou z tohoto díla, následně přivaděč, do něž byl přítok z úpravny vody uzavřen, vyprázdnit tak, aby do něj bylo možné bezpečně vstoupit a provést revizi. Z bezpečnostních důvodů byla během akce odstavena z provozu Úpravna vody Podhradí a dodávky pitné vody dalšími větvemi Kružberského skupinového vodovodu (směrem na Domoradovice).

vodovodni privadec 2
Přivaděč je kruhového profilu, bez umělého větrání a bez osvětlení. Pro lepší orientaci jsou na chodbách na boku instalována každých zhruba sto metrů číselná značení. Štola je vybudována s minimálním úklonem.
Samozřejmostí jsou přísná hygienická pravidla, která je nezbytné dodržovat pro pohyb ve štole. Revizní tým tam vstupuje po dezinfekci v nové gumové obuvi, v čistém voděodolném oděvu a vybaven osobními ochrannými pomůckami, stejně jako potřebnou technickou v podobě analyzátorů okolního prostředí.
Až na několik drobných průsaků neshledala revize během prověřování zásadní problémy, proč by nebylo možné přivaděč bezproblémově a spolehlivě provozovat.

kategorie Z členské základny
zpět