Národní rozvojová banka podpořila za letošek přes 3200 malých a středních podniků

Národní rozvojová banka (NRB) za období prvních třech kvartálů letošního roku napumpovala do ekonomiky – v rámci podnikatelské podpory – přes 17 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 31 %. Výrazně vzrostl také počet podpořených projektů. Ten se zvýšil téměř o pětinu na více než 3 200. Podnikatelé nejčastěji žádají o zaručení úvěru a zvýhodněné financování investičních projektů, jako je pořízení strojů, technologií, rozšíření výroby či realizace energeticky úsporných opatření. Příprava budoucích záručních i úvěrových programů je v plném proudu.

„Prvních 9 měsíců letošního roku jasně potvrdilo význam a přínos záruční a úvěrové podpory, kterou v Národní rozvojové bance malým a středním podnikům nabízíme. Naše nabídka se totiž přesně potkává s jejich aktuálními potřebami a výzvami, které před nimi v této problematické době stojí,“ vysvětluje ředitel NRB Jiří Jirásek a dodává: „Věřím, že do konce roku překonáme hranici 4 000 podpořených projektů v objemu přes 20 miliard korun.“

Nejsilnější poptávku zaznamenává NRB u produktu Expanze-záruky, která podnikatelům usnadňuje cestu k úvěrům od běžných bank, a to tak, že jim poskytuje zaručení úvěrů až do výše 80 %. „V prvních třech kvartálech letošního roku jsme z programu Expanze-záruky zaručili úvěry v objemu téměř 10 miliard korun, což je o 2/3 více než loni,“ přibližuje Jiří Jirásek.

Dlouhodobě vysoký zájem je i o úvěrový program Expanze, který financuje podnikatelům jejich další rozvoj, a to tak že kombinuje bezúročný úvěr od NRB s komerčním úvěrem od běžné banky či leasingové společnosti, k němuž poskytuje příspěvek na úhradu úroků. Program tak výrazně firmám šetří zdroje při pořízení nových strojů, zařízení, technologií, softwarů, licencí, výstavby či modernizace výrobních areálů, provozoven, skladovacích hal a administrativních budov. „Z tohoto programu jsme malým a středním podnikům letos poskytli už přes 2,2 miliardy korun, o 6 % více zdrojů než ve stejném období loňského roku,“ uvádí Jiří Jirásek.

Vysoce rostoucí poptávku zaznamenává NRB také u bezúročných úvěrů, jimiž lze financovat investice do energeticky úsporných opatření. „Z úvěrových produktů zaměřených na úspory energie – programů Úspory energie a Energ – jsme letos za období prvních devíti měsíců poskytli podnikatelům bezúročné úvěry v objemu 120 milionů korun, což přestavuje meziroční 2,5násobný nárůst,“ uvádí Jiří Jirásek a doplňuje: „Realizace energeticky úsporných opatřeních, jako například zateplení, výměna oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, pořízení úspornějších technologií apod. vede často u podnikatelů ke snížení spotřeby energií až o třetinu a zároveň třeba díky využití tepelných čerpadel, odpadního tepla, výměně kotlů aj. se řadě z nich také podařilo úplně odříznout od plynu. Podnikatelé často investují i do zapojení obnovitelných zdrojů energie do výroby či svého provozu a snaží se tak zvýšit míru své soběstačnosti a snížit tak náklady na energie. Velmi nás těší, že zejména v dnešní době umíme firmám v tomto směru významně pomoci.“

Zájem obcí o podporu energetických úspor je enormní. NRB hledá další zdroje

Rostoucí zájem o investice do energeticky úsporných opatření se netýká pouze podnikatelů, ale také krajů, měst a obcí. NRB jim nabízí poradenství z programu ELENA, které jim pomáhá s přípravou EPC projektů a ušetří až 90 % nákladů na ni vynaložených. „Zájem o toto poradenství byl enormní a prostředky na něj alokované – 55 milionů korun – se vyčerpaly de facto během několika měsíců. Jednáme proto o navýšení těchto zdrojů, abychom mohli naše služby poskytnout dalším municipalitách, které se rovněž rozhodli jít cestou EPC, ale prozatím se na ně nedostalo,“ přibližuje Jiří Jirásek. Vedle podpory v oblasti energetiky čerpaly kraje, města a obce na své běžné infrastrukturní projekty – vodohospodářská infrastruktura, výstavba místních silnic, pořízení vozů městské hromadné dopravy, rekonstrukce veřejných budov aj. – dalších 252 milionů korun. V oblasti veřejného sektoru tak NRB ve sledovaném období podpořila celkově ke třiceti projektům krajů, měst a obcí.

NRB se v prvních třech kvartálech letošního roku celkově zaručila za více než 2 600 podnikatelů a usnadnila jim tak cestu k úvěrům v objemu přes 14,7 miliard korun. Vedle toho jim poskytla přes 450 zvýhodněných úvěrů v objemu přes 2,4 miliardy korun. Podporu od NRB získalo také 148 cestovních kanceláří, když jim poskytla záruku za spoluúčast v objemu 232 milionů korun. NRB tak meziročně podpořila téměř o pětinu více podnikatelských projektů v rámci standardní (tj. necovidové) podpory.

NRB v současné době intenzivně pracuje na přípravě nových programů, které poběží již v rámci nového programovacího období 2021 – 2027. V nejbližších měsících plánuje s Ministerstvem životního prostředí vyhlásit úvěrový program Transformace, který bude určený k podpoře malých a středních podniků a pomůže s revitalizací uhelných regionů, a s Ministerstvem průmyslu a obchodu navazující program Úspory energie. V příštím roce je naplánováno spuštění navazujícího programu Expanze, nejprve úvěrové části a následně záruční, a programu Invest EU záruky, který nahradí úspěšný záruční program Záruka 2015 až 2023. NRB pracuje společně s MPO také na přípravě programů zaměřených na digitalizaci a elektromobilitu. K podpoře municipalit pak připravuje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj úvěrový program, který pomůže s realizací infrastrukturních projektů. „Vnímáme, že obzvlášť v dnešní době je podpora zejména malých a středním podniků a investic do veřejného sektoru klíčová, proto vyvíjíme maximální úsilí, aby připravované programy byly spuštěny co nejdříve,“ uzavírá Jiří Jirásek.

kategorie Z členské základny
zpět