Téměř miliarda korun do vodárenské infrastruktury. V nových cenách se odráží vysoká inflace a ceny energií


Představenstvo společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava schválilo novou výši vodného a stočného, která bude platit od 1. ledna 2023. V nových cenách se odráží situace v ekonomice z hlediska historicky bezprecedentní inflace a vysokých cen energií. Do obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury bude směřovat dle plánu více než 974 milionů korun.

Nová cena za odběr pitné vody (vodné) pro zákazníky na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku bude činit 59,99 korun za metr krychlový včetně 10% DPH, cena za odvádění a čištění odpadních vod bude nově 58,53 korun včetně DPH. U vodného představuje meziroční rozdíl 9,49 koruny (18,79 %), u stočného 13,66 koruny (30,44 %). Souhrnně jde o 23,15 koruny, tedy 24,27 % včetně 10% DPH. Souhrnně činí nové vodné a stočné 118,52 korun včetně 10% DPH.

„V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží bezprecedentní situace v naší ekonomice z hlediska vysoké inflace a cen energií. Nová úroveň vodného a stočného nadále zůstává výrazně pod sociálně únosnou cenou, jak ji definuje Státní fond životního prostředí ČR. Ta pro náš region činí 138 korun za metr krychlový.  
V ceně se odráží vysoké ceny elektrické energie pro další období, které mají dopad především na oblast odvádění a čištění odpadní vody, nutnost financovat plán obnovy, rozvoje a oprav vodohospodářské infrastruktury, kde se logicky projevila vysoká inflace v podobě vysokých cen materiálu a stavebních prací, nebo náklady v personální oblasti. Naším cílem nadále zůstává poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní služby v požadovaném rozsahu za přiměřenou cenu odrážející náklady na jejich poskytování,“ říká generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.


Téměř 478 milionů korun poputuje v roce 2023 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 300 milionů do vodovodních sítí a 185 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Od roku 2000 investovaly SmVaK Ostrava do výroby a distribuce pitné vody téměř šest a půl miliardy korun. Téměř pět a půl miliardy směřovalo do odvádění a čištění vody odpadní. Celkem tedy společnost investovala 12 miliard korun a další významné prostředky využila na opravy a údržbu majetku.

kategorie Z členské základny
zpět